Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik usług komunalnych

Cennik usług komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena  brutto (PLN)
1 Mechaniczne zamiatanie ulic godz. 166,67 180,00
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 3,00 3,24
2 Mechaniczne zamiatanie chodników i placów godz. 143,52 155,00
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 3,00 3,24
 
1 Pomoc drogowa – holowanie szt. 121,95 150,00
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 3,00 3,69
2 Praca sprzętem lub transport
o masie do 3,5 t
godz. 75,00 92,25
Usługa frezowania pni drzew:
– frezowanie pni do 9 cm   szt.   60,00   64,80
  – frezowanie pni od 10 – 19 cm szt. 80,00 86,40
  – frezowanie pni od 20 – 29 cm szt. 100,00 108,00
  – frezowanie pni od 30 – 39 cm szt. 120,00 129,60
  – frezowanie pni od 40 – 49 cm szt. 150,00 162,00
  – frezowanie pni od 50 – 59 cm szt. 170,00 183,60
  – frezowanie pni od  60 – 69 cm szt. 190,00 205,20
  – frezowanie pni od 70 – 100 cm szt. 260,00 280,80
 
1 Pełen serwis klimatyzacji samochodowej szt. 73,17 90,00
2 Napełnianie układu czynnikiem chłodzącym 134a 100 g 16,26 20,00
3 Odgrzybianie klimatyzacji, wnętrza ozonatorem przemysłowym szt. 24,39 30,00
Dodatkowe informacje dotyczące mechanicznego zamiatania oraz pracy sprzętu lub transportu:
 • cenę usługi w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 50,0%;
 • czas wykonania usługi zaokrągla się do pół godziny lub pełnej godziny w górę, w zależności od tego jak długo trwa wykonywana usługa;
 • dojazd do miejsca zlecenia usługi liczony jest za każdy przejechany kilometr od opuszczenia stałego miejsca garażowania do miejsca świadczenia usługi i z powrotem.