Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Cennik przyjęcia i zagospodarowania w PSZOK’ach odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie paragrafu 16 Umowy Spółki ogłasza: Cennik przyjęcia i zagospodarowania w PSZOK’ach odpadów komunalnych obowiązujący od 1 kwietnia 2016 roku.

Cennik dotyczy:

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty, zdrowia oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Zamość oraz Łabunie
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i odpadów wytworzonych w wyniku tejże działalności z terenu miasta Zamość

Wyszczególnienie Cena Mg/netto w zł Cena Mg/brutto w zł
odpady ulegające biodegradacji 200201 273,45 295,33
odpady ulegające biodegradacji 200201– podlegające zrębkowaniu 350,52 378,56
odpady gruz 170101,170102,170103 188,36 203,43
odpady – popiół 20 03 99 335,05 361,85
odpady wielkogabarytowe 200307 578,09 624,34
odzież, tekstylia 200110,200111 556,07 600,56

Stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarządzenie nr 3/2019