Cennik opłat

Cennik opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 14.08.2017

Rodzaj opłaty Opłata netto w zł 8% VAT Opłata brutto w zł
Opłata za grób ziemny na okres 20 lat
dla osoby dorosłej 900,00 72,00 972,00
dla dziecka 700,00 56,00 756,00
Opłata za miejsce i grób betonowy
Grób betonowy wewnątrz sektora:
jednoosobowy 2 400,00 192,00 2 592,00
dwuosobowy 3 700,00 296,00 3 996,00
czteroosobowy 6 000,00 480,00 6 480,00
Grób betonowy przy alejce:
jednoosobowy 2 600,00 208,00 2 808,00
dwuosobowy 4 000,00 320,00 4 320,00
czteroosobowy 6 200,00 496,00 6 696,00
Grób betonowy w głównej części cmentarza wewnątrz sektora:
dwuosobowy 7 200,00 576,00 7 776,00
czteroosobowy 13 200,00 1 056,00 14 256,00
Grób betonowy w głównej części cmentarza przy alejce:
dwuosobowy 8 300,00 664,00 8 964,00
czteroosobowy 14 900,00 1 192,00 16 092,00
Opłata za użytkowanie grobu ziemnego na dalsze 20 lat
dla osoby dorosłej 700,00 56,00 756,00
dla dziecka 600,00 48,00 648,00
Opłata za dochowanie zwłok lub szczątków do istniejącego grobu betonowego
800,00 64,00 864,00
Opłata eksploatacyjna za okres 10 lat licząc od 2013 r.– grób osoby dorosłej
510,00 40,80 550,80
Opłata eksploatacyjna na okres 10 lat licząc od 2013 r. – grób dziecka
186,00 14,88 200,88
Opłaty za usługi cmentarne
Przygotowanie grobu betonowego 300,00 24,00 324,00
Zdjęcie płyty nagrobkowej 250,00 20,00 270,00
Przechowywanie zwłok w chłodni – za każdą rozpoczętą dobę 55,00 4,40 59,40
Wykonywanie usług przez firmy pogrzebowe 220,00 17,60 237,60
Korzystanie z domu żałoby 300,00 24,00 324,00
Przewóz zwłok wózkiem „meleks” 100,00 8,00 108,00
Umożliwienie wykonywania prac budowlanych /ustawienie nagrobka
dla osoby dorosłej 300,00 24,00 324,00
dla dziecka 150,00 12,00 162,00
Umożliwienie wykonania prac w zakresie małej architektury przy grobie betonowym 100,00 8,00 108,00
Kaucja* na zabezpieczenie porządku po zakończeniu prac budowlanych 200,00 200,00
Sprzedaż, zamiana, zrzeczenie grobu 500,00 40,00 540,00

* Kaucja powinna być wpłacona razem z opłatą za umożliwienie wykonania prac budowlanych a po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez pracownika Cmentarza porządku w odnośnym miejscu, zwracana wpłacającemu.