Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 – 31.03.2016)

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 – 31.03.2016) została wyłączona

Odbiór nieczystości ciekłych

Posted on by franek
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Cena netto Cena brutto miasto Zamość (za 1m3) 16,50 zł 17,82 zł gmina Zamość (za 1m3) 17,50 zł 18,90 zł teren gmin (za 1m3) 18,50 zł 19,98 zł Płatność za odbiór nieczystości ciekłychaaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Odbiór nieczystości ciekłych została wyłączona

Sprzedaż worków na segregowane odpady komunalne

Posted on by franek
Cena netto Cena brutto worek (1 sztuka) 4,10 zł 4,43 zł
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Sprzedaż worków na segregowane odpady komunalne została wyłączona

Odbiór odpadów „zielonych” – biodegradowalnych z posesji

Posted on by franek
Usługa świadczona wyłącznie na terenie miasta Zamość Cena brutto worek własny do 60l 5 zł worek zakupiony w PGK 120l 10 zł Odbiór odpadów zielonych realizowany jest w miesiącach maj – październik (we wtorki i piątki) na telefoniczne zgłoszenie Zleceniodawcy.aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Odbiór odpadów „zielonych” – biodegradowalnych z posesji została wyłączona

Wynajem kontenera KP 7m3

Posted on by franek
Cena odbióru i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Zamość Lp Rodzaj odpadów komunalnych Kod odpadu Cena netto/szt. Cena brutto/szt. 1 zmieszane z segregacją 170107;200203;200307;200301 639,95 691,15 2 zmieszane bez segregacji 767,62 829,03 3 gruz 170101;170102;170103 383,81 414,52 4 biodegradowalne 200201aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Wynajem kontenera KP 7m3 została wyłączona

Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Posted on by franek
Cennik za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty, zdrowia oraz z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość obowiązujące od 1 lipca 2013 roku Cena netto za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnychaaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych została wyłączona

Cennik usług ZTO

Posted on by franek
Indywidualne zlecenia na usługi przyjmuje Biuro Obsługi Klienta Zakładu Transportu Odpadów ul. Droga Męczenników Rotundy 2 w Zamościu, tel. 84 616 92 77, -78, -79, zto@pgk.zamosc.plTerminy realizacji usług do uzgodnienia, nie dłużej niż 2-3 dni robocze oczekiwania. Druku do pobrania:Zlecenieaaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik usług ZTO została wyłączona