Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (05.10.2019 – 04.10.2022)

Posted on by Grzegorz Wróblewski
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w dniu 27.09.2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę /Decyzja znak: LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r./ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę iaaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (05.10.2019 – 04.10.2022) została wyłączona

Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów 01-09-2022

Posted on by Antoni Mendel
Cennik obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 240,00 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 240,00 15 01 04 Opakowania z metaliaaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów 01-09-2022 została wyłączona

Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych

Posted on by Antoni Mendel

Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN)
1 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem RENAULT SC – 422 Z godz. 304,69 329,07
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,50 4,86
2 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem RENAULT SCK – 4 Z godz. 274,96 296,96
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,50 4,86
3 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem RENAULT SW – 5 Z godz. 215,58 232,83
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,50 4,86
4 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem KAISER ECO 3.0 godz. 345,05* 372,65
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,50 4,86
5 Czyszczenie sieci kanalizacyjnej wozem VOLKSWAGEN CRAFTER 35 godz. 151,49 163,61
Dojazd do miejsca zlecenia usługi km 4,50 4,86
*Cena dotyczy usługi czyszczenia kanałów o średnicy do Ø 300.    Usługa czyszczenia kanałów o średnicy powyżej Ø 300 jest wyceniana indywidualnie. Dodatkowe informacje dotyczące czyszczenia mechanicznego sieci kanalizacyjnych:
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik usług mechanicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych została wyłączona

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Posted on by Antoni Mendel

Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku

Lp. Nazwa usługi Jedn. miary Cena netto (PLN)
1 Montaż i demontaż wodomierza na życzenie Klienta szt. 75,00
2 Ponowne oplombowanie wodomierza po sprawdzeniu zgodności układu pomiarowego, po wykonanych pracach na przyłączu (cena zawiera dojazd, spisanie protokołu, plombowanie) szt. 50,00
3 Wymiana wodomierza Klienta (na własnym ujęciu wody) odliczającego ścieki, naliczającego wodę bezpowrotnie zużytą  i inne (cena zawiera dojazd, wymianę wodomierza  Ø 15 lub Ø 20 na posesji Klienta ) szt. Ø 15 79,20
szt. Ø 20 85,50
4 Zamknięcie lub otwarcie przyłącza wodociągowego (wstrzymanie lub wznowienie dostawy wody) szt. 70,00
5 Cena nawiertu o średnicy do 63 mm (bez materiału) szt. 150,00
6 Cena nawiertu o średnicy od 75 mm do 250 mm (bez materiału) szt. 350,00
7 Dowóz wody beczkowozem (o pojemności 3 000 litrów) na posesję Klienta godz. 150,00  + ilość pobranej wody**
8 Cena zgrzewu doczołowego od śr 63 mm do 110 mm (1 zgrzew) szt. 35,00
9 Cena zgrzewu doczołowego od śr 125 do 225 mm
(1 zgrzew)
szt. 55,00
10 Cena zgrzewu elektrooporowego od śr 25 mm
do 63 mm
szt. 25,00
11 Cena zgrzewu elektrooporowego od śr 75 mm
do 225 mm
szt. 55,00
12 Pobór wody z hydrantu (opłata jednorazowa w okresie do 3 miesięcy) szt. 90,00+ ilość pobranej wody
13 Samowolny pobór wody z hydrantu szt. 300,00 + ilość pobranej wody
14 Budowa przyłącza wodociągowego na zlecenie Klienta, o średnicy do 63 mm cena za 1mb
(bez materiału)
szt. 15,00
15 Budowa przyłącza wodociągowego na zlecenie Klienta, o średnicy do 110 mm cena za 1mb
(bez materiału)
szt. 25,00
16 Usuwanie awarii za wodomierzem na przyłączu
o średnicy  do 63 mm na zlecenie Klienta
(bez materiału)
godz. 90,00
17 Usuwanie awarii za wodomierzem na przyłączu
o średnicy do 160 mm na zlecenie Klienta
(bez materiału)
godz. 160,00
18 Odcięcie przyłącza kanalizacji sanitarnej w studni rewizyjnej szt. 258,00
19 Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – usługa zadymienia szt. 200,00

*Stawki podatku VAT dla powyższych usług uzależnione są od miejsca, w którym dana usługa będzie świadczona. W lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stawka podatku VAT wynosi 8%.
Przy przekroczeniu limitów powierzchni użytkowej powyżej 300m2 w przypadku budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i 150m2 w przypadku lokali mieszkalnych oraz w przypadku innych lokali stosuje się stawkę VAT w wysokości 23%.

**Czas dowozu wody beczkowozem obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością wykonania zlecenia (wciągnięcie beczkowozu, przejazd do hydrantu, zatankowanie beczki, czas dojazdu do klienta, spuszczenie wody lub ustawienie beczkowozu u klienta, czas powrotu do bazy, ustawienie samochodu na placu postojowym); Do ceny brutto dolicza się koszt zużytej wody (ustalony wg obowiązującej
w Zamościu łącznej ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
a w przypadku nieodprowadzenia przez odbiorcę ścieków do kanalizacji- tylko w oparciu o cenę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę).

Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik usług wodociągowo-kanalizacyjnych została wyłączona

Cennik wypożyczenia agregatów prądotwórczych (bez obsługi i paliwa)

Posted on by Antoni Mendel
Lp. Typ agregatu Jedn. miary Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN)
1 Agregat o mocy 3,4 kVA  godz. 9,00 11,07
2 Agregat o mocy 16 kVA  godz. 15,00 18,45
3 Agregat o mocy 44 kVA  godz. 25,00 30,75
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik wypożyczenia agregatów prądotwórczych (bez obsługi i paliwa) została wyłączona

Cennik najmu taboru samochodowego i pojazdów

Posted on by Antoni Mendel
Cennik najmu taboru samochodowego i pojazdów obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku.
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik najmu taboru samochodowego i pojazdów została wyłączona

Cennik usług

Posted on by Antoni Mendel
świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gmin Cennik obowiązuje od 01.09.2022 do 30.06.2024 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/ pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt. pojemnik: 120 L 28,48 30,76aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik usług została wyłączona

Cennik usług

Posted on by Antoni Mendel
świadczonych z zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość Cennik obowiązuje od 01.09.2022 do 30.06.2024 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/ pojemnik/worek cena netto zł/szt. cena brutto zł/szt. pojemnik: 120 L 28,40aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik usług została wyłączona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Posted on by Antoni Mendel

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w dniu 27.09.2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną Taryfę /Decyzja znak: LU.RZT.070.107.2019.JB z dnia 16.09.2019 r./ dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 24f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1437 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 5 października 2019 r.).

Posted in Cennik | Możliwość komentowania Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została wyłączona

Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów

Posted on by franek
Cennik obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg) 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 135,50 15 01aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów została wyłączona