Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów

Posted on by franek
Cennik obowiązuje od dnia 30 listopada 2018 roku. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg) 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 120,00 15 01aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów została wyłączona

Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów obowiązujący od 1 marca 2019 roku

Posted on by Antoni Mendel
Cennik obowiązuje od dnia 01 marca 2019 roku. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto (PLN za 1Mg) 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 135,50 15 01aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik opłat za zagospodarowanie odpadów obowiązujący od 1 marca 2019 roku została wyłączona

Wniosek taryfowy PGK Sp. z o.o. w Zamościu zatwierdzony przez „Wody Polskie”

Posted on by Antoni Mendel
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.6.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość na okres 3 lat.
Posted in Aktualności, Aktualności PGK, Aktualności Zakład Wodociągów, Cennik, Warto Wiedzieć | Możliwość komentowania Wniosek taryfowy PGK Sp. z o.o. w Zamościu zatwierdzony przez „Wody Polskie” została wyłączona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (23.05.2018 – 22.05.2021)

Posted on by Antoni Mendel
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.6.2018.PW z dnia 19 kwietnia 2018r. ogłoszoną w dniu 15.05.2018r. zatwierdził taryfę dlaaaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (23.05.2018 – 22.05.2021) została wyłączona

Wydłużenie okresu obowiązywania taryfy

Posted on by Antoni Mendel
„Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zamość” obowiązuje do dnia 10 czerwca 2018 roku.
Posted in Aktualności, Aktualności Zakład Wodociągów, Cennik, Uncategorized, Warto Wiedzieć | Możliwość komentowania Wydłużenie okresu obowiązywania taryfy została wyłączona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2017 – 31.03.2018)

Posted on by Antoni Mendel
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2017 – 31.03.2018) została wyłączona

Cennik przyjęcia i zagospodarowania w PSZOK’ach odpadów komunalnych

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie paragrafu 16 Umowy Spółki ogłasza: Cennik przyjęcia i zagospodarowania w PSZOK’ach odpadów komunalnych obowiązujący od 1 kwietnia 2016 roku. Cennik dotyczy: podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty, zdrowia orazaaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik przyjęcia i zagospodarowania w PSZOK’ach odpadów komunalnych została wyłączona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2016 – 31.03.2017)

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 139), ogłasza:aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2016 – 31.03.2017) została wyłączona

Cennik opłat

Posted on by franek
Cennik opłat za usługi świadczone na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu, obowiązujący od dnia 14.08.2017 Rodzaj opłaty Opłata netto w zł 8% VAT Opłata brutto w zł Opłata za grób ziemny na okres 20 lat dla osoby dorosłej 900,00 72,00 972,00aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Cennik opłat została wyłączona

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 – 31.03.2016)

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.aaa
Posted in Cennik | Możliwość komentowania Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2015 – 31.03.2016) została wyłączona