Podpisanie umowy na Promocję Projektu RZZO w Dębowcu

Posted on by franek
W dniu 22 września 2010 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu, została podpisana Umowa na promocję Projektu: „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a Panem Sławomirem Białasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Telewizja Internetowa Zamość VIDEO-COM Sławomir Białas z siedzibą w Zamościu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Dofinansowanie Projektu stało się faktem

Posted on by franek
26 lipca, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu. Tym samym zakończyliśmy ośmiomiesięczne (biorąc pod uwagę tylko ostatni – skuteczny dla nas konkurs) starania o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Realizacja Projektu rozpoczęta

Posted on by franek
Ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu rozpoczęliśmy realizację projektu. Nie jest to co prawda przysłowiowe „wbicie łopaty” na placu budowy, ale wszczęcie postępowania przetargowego jest początkiem przygotowania organizacji budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Wniosek o dofinansowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu przyjęty

Posted on by franek
Pismem z 17 czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie powiadomił nas o ostatecznym przyjęciu wniosku, po jego uzupełnieniu i odniesieniu się beneficjenta (PGK Spółka z o.o. w Zamościu) do uwag Grupy Ekspertów zawartych w potwierdzeniu o dofinansowaniu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment