Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu

Posted on by franek
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO), którego beneficjentem i operatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Zwiększenie dofinansowania dla Projektu

Posted on by franek
W dniu 30 maja 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, zwiększający dofinansowanie Projektu o kwotę 7.618.150,68 zł.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Ogłoszenie o naborze kandydatów na pracowników RZZO w Dębowcu

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy udziale Wykonawcy Mostostal Puławy S.A. ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska pracy w nowo budowanym Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Podpisanie kontraktów na realizację Zadań 1.1, 1.2 oraz 1.3

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w ramach realizacji Projektu pn.:Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu,w dniu 26.07.2013 r. zostały podpisane kontrakty na realizację zadań.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Jak wyglądać będzie Zakład ?

Posted on by franek
Przedstawiamy Państwu założenia techniczne Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu wraz z planem sytuacyjnym budynków i infrastruktury budowanego Zakładu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Wszczęcie postępowania na Przebudowę drogi dojazdowej do RZZO

Posted on by franek
W dniu 14.02.2013 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu wszczęło postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego nr DUE/1/4/2013 na realizację Zadania nr 1.4. „Przebudowa drogi dojazdowej do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.”
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Wznowienie realizacji Projektu

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu (beneficjent) uzyskało zgodę Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” oraz wszczęcie nowych postępowań przetargowych na ukończenie inwestycji.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Przerwanie budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w dniu 26.07.2012 r. odstąpiło od kontraktu zawartego z Hydrobudową Polska S.A. na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Umowa z Wykonawcą podpisana

Posted on by franek
30 czerwca 2011 r. w zamojskim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Umowa została podpisana pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu – beneficjentem środków europejskich, a Spółką HYDOBUDOWA POLSKA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo – wykonawcą RZZO w Dębowcu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Umowa z Inżynierem Kontraktu podpisana

Posted on by franek
4 października 2010 r. Pan Franciszek Josik – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu i Pan Jan Szymanik – Prezes Zarządu „ZDI” będący pełnomocnikiem reprezentującym konsorcjum zawiązane przez firmy: Zamojską Dyrekcję Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość – lidera konsorcjum i Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa – partnera konsorcjum, podpisali Umowę na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment