Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW

Posted on by franek
Wartość projektu (brutto): 4 309 263,18 zł Dofinansowanie: 1 809 817,44 zł W dniu 23.12.2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu podpisało z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej oaaa
Posted in Fundusze UE | Możliwość komentowania Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW została wyłączona

POIS.02.02.00-00-0039/17 Modernizacja instalacji mech.-biol. przetwarzania odpadów

Posted on by franek
W dniu 8 listopada 2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0039/17-00 na realizację projektu „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość waaa
Posted in Fundusze UE | Możliwość komentowania POIS.02.02.00-00-0039/17 Modernizacja instalacji mech.-biol. przetwarzania odpadów została wyłączona

Projekt nr RPLU.06.03.00-06-0003/17 – Doposażenie RZZO

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w dniu 15.12.2017 r. podpisało umowę nr RPLU.06.03.00-06-003/17-00 z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez doposażenie Regionalnegoaaa
Posted in Fundusze UE | Możliwość komentowania Projekt nr RPLU.06.03.00-06-0003/17 – Doposażenie RZZO została wyłączona

Uroczyste otwarcie RZZO w Dębowcu

Posted on by franek
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 listopada 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO), którego beneficjentem i operatorem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Zwiększenie dofinansowania dla Projektu

Posted on by franek
W dniu 30 maja 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, zwiększający dofinansowanie Projektu o kwotę 7.618.150,68 zł.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Ogłoszenie o naborze kandydatów na pracowników RZZO w Dębowcu

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy udziale Wykonawcy Mostostal Puławy S.A. ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska pracy w nowo budowanym Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Podpisanie kontraktów na realizację Zadań 1.1, 1.2 oraz 1.3

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w ramach realizacji Projektu pn.:Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu,w dniu 26.07.2013 r. zostały podpisane kontrakty na realizację zadań.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Jak wyglądać będzie Zakład ?

Posted on by franek
Przedstawiamy Państwu założenia techniczne Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu wraz z planem sytuacyjnym budynków i infrastruktury budowanego Zakładu.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Wszczęcie postępowania na Przebudowę drogi dojazdowej do RZZO

Posted on by franek
W dniu 14.02.2013 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu wszczęło postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego nr DUE/1/4/2013 na realizację Zadania nr 1.4. „Przebudowa drogi dojazdowej do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.”
Posted in Aktualności UE | Leave a comment

Wznowienie realizacji Projektu

Posted on by franek
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu (beneficjent) uzyskało zgodę Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach Projektu pn. „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” oraz wszczęcie nowych postępowań przetargowych na ukończenie inwestycji.
Posted in Aktualności UE | Leave a comment