ZMIANY W HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

MIASTO ZAMOŚĆ

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że następuje przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych w okresie 12-16 listopada o jeden dzień w stosunku do terminów planowych w harmonogramie.

GMINA ZAMOŚĆ

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje, że odbiór odpadów komunalnych z miejscowości: Sitaniec, Borowina Sitaniecka, Sitaniec Kolonia planowany na 12 listopada odbędzie się 17 listopada 2018 roku.