Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Zagrożenia ze strony instalacji i urządzeń gazowych


Projektowanie oraz montaż instalacji gazowej wymagają bardzo dużego doświadczenia oraz odpowiednich umiejętności, bowiem wszelkie nieprawidłowości mogą się przyczynić do powstania niebezpiecznych sytuacji. Zajmować się tym powinny tylko i wyłącznie osoby posiadające specjalistyczną wiedzę oraz stosowne uprawnienia.

Zagrożenia wynikające z użytkowania gazu mogą wystąpić w przypadku jego wycieku, ulatniania się lub wydostania się do pomieszczenia trujących produktów spalania gazu, zawierających tlenku węgla. Ten ostatni jest szczególnie groźny, gdyż z braku zapachu pozostaje niemożliwy do wykrycia bez użycia specjalistycznych urządzeń. Przy jego wysokim stężeniu, zwłaszcza w łazience czy innych pomieszczeniach, które mogą być pozbawione prawidłowej wentylacji, utrata przytomności u osoby znajdującej się wewnątrz, następuje w ciągu kilku sekund. Więcej informacji na temat tlenku węgla znajdziecie Państwo tutaj https://www.pgk.zamosc.pl/aktualnosci/czad-tlenek-wegla-co-to-jest-i-jak-sie-chronic-przed-zaczadzeniem/

Aby ostrzec użytkowników o wystąpieniu nieszczelności, instytucje odpowiedzialne za dostarczanie gazu często dodają do niego specjalnych substancji zapachowych, pozwalających wyczuć, gdy się ulatnia i szybko zareagować. Ulatniający się gaz może łatwo doprowadzić do potężnego wybuchu i być powodem groźnego pożaru.

Jak bezpiecznie użytkować urządzenia i instalację gazową w budynkach?

 • Urządzenia gazowe może instalować tylko osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i niezbędne uprawnienia, zgodnie z instrukcją producenta. Zawór odcinający dopływ gazu powinien być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu.
 • Instalacja gazowa musi być poddawana okresowym przeglądom. Wszelkiego tego typu urządzenia powinny być sprawdzane przynajmniej raz w roku.
 • Każdą nieprawidłową pracę urządzenia czy problemy z instalacją należy zgłaszać fachowcowi i absolutnie nie naprawiać samodzielnie.
 • Nie wolno wykorzystywać kuchni gazowych do ogrzewania pomieszczeń, gdyż grozi to poważnym zatruciem organizmu.
 • Zabronione jest korzystanie z urządzeń gazowych przez dzieci.
 • Raz w roku należy przeprowadzić kontrolę sprawności przewodów wentylacyjnych oraz ich czyszczenie.
 • Kategorycznie zabrania się zasłaniania, zatykania kratek i otworów wentylacyjnych.
 • Pomieszczenie, w którym użytkowane jest urządzenie gazowe powinno mieć zapewniony dopływ powietrza z zewnątrz. Powietrze jest niezbędne do spalania gazu oraz poprawy warunków odprowadzania spalin. Należy zatem często wykonywać wietrzenie lub zainstalować specjalne nawiewniki.
 • Niezwykle trującym produktem niepełnego spalania gazu jest tlenek węgla, który może zabić człowieka w kilka minut. Pierwszymi objawami zatrucia tlenkiem węgla są: bóle głowy, mdłości, wymioty, zawroty głowy, osłabienie, przyspieszony puls, omdlenie. Należy jak najszybciej odciąć dopływ gazu w instalacji, dostarczyć poszkodowanemu świeżego powietrza, wezwać pomoc medyczną, a pomieszczenie intensywnie wywietrzyć.
 • Gazowe ogrzewacze powietrza należy ustawiać zawsze na stabilnym podłożu i w taki sposób, aby strumień wydostającego się z nich gorącego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na znajdujące się w niewielkiej odległości elementy wyposażenia mieszkania, które mogą się zapalić.
 • W przypadku kuchenki gazowej, wszelkie szafki oraz półki kuchenne mogą być powieszone wyżej niż 1 m nad źródłem ognia, a samo urządzenie powinno stać w odległości co najmniej pół metra od okna.
 • W czasie występowania dużej wilgotności powietrza, silnych wiatrów lub przy niskich temperaturach na zewnątrz, mogą nastąpić okresowe zakłócenia w sprawnym działaniu wentylacji naturalnej, czego efektem bywa gorsze odprowadzanie spalin. Najlepiej wtedy jak najmniej wykorzystywać piecyki gazowe.
 • Urządzenia gazowe mogą być zasilane gazem płynnym z butli (propan-butan). Należy zapoznać się z wytycznymi co do ich liczby w pomieszczeniu, sposobu ustawienia oraz instalacji.
 • Konstrukcja butli gazowych jest bardzo podatna na uszkodzenia, dlatego przed ich wykorzystaniem należy wykonać ich legalizację w specjalistycznym zakładzie.
 • Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu z sieci gazowej i gazu płynnego.

Chcąc eksploatować instalacje gazowe w sposób bezpieczny, należy zwrócić uwagę na wszystkie wymienione powyżej zalecenia.