Wojsko z wizytą w Dębowcu

Na początku czerwca br, 50-osobowa grupa pracowników Stołecznego Zarządu Infrastruktury z Warszawy (jednostka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej) odwiedziła Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

Wojsko z wizytą w Dębowcu

Był to jeden z elementów szkolenia jakie zorganizowano dla osób zajmujących się problematyką z zakresu gospodarki komunalnej i energetycznej w instytucjach i jednostkach wojskowych. Goście zapoznali się z zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi, pracą RZZO w Dębowcu i funkcjonowaniem Oczyszczalni Ścieków w Zamościu oraz regułami dotyczącymi gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Wojsko z wizytą w Dębowcu

To już druga z kolei wizyta pracowników wojska na Dębowcu. W maju przeprowadziliśmy podobne szkolenie dla 70 osób z zakresu ochrony środowiska. Wśród zagadnień, które zostały omówione, dominowały tematy związane z gospodarką wodno – ściekową.

Wojsko z wizytą w Dębowcu