Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Wiosna z Lekcjami Ekologii

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.w Zamościu zaprasza szkoły z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego do udziału w wiosennej edycji projektu edukacyjnego pn. Lekcje Ekologii.

Głównym celem projektu jest promocja postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Program zajęć obejmuje wizytę w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO) oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Podczas wycieczki uczniowie dowiedzą się m.in. jakie są metody unieszkodliwiania odpadów, co to są odpady niebezpieczne, jakie niosą zagrożenie dla ludzi i środowiska, w jaki sposób zagospodarowywane są różne rodzaje odpadów np. odpady wielkogabarytowe, omówione zostaną zasady segregacji odpadów komunalnych oraz niebezpieczeństwa związane z organizacją „dzikich wysypisk”.

Temat segregowania i przetwarzania odpadów komunalnych jest niezwykle istotny, ponieważ stale przebywa śmieci produkowanych przez gospodarstwa domowe. Na przykład w pierwszym kwartale tego roku, mieszkańcy Zamościa wyprodukowali o 7,6% odpadów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W tym roku Lekcje Ekologii odbędą się w dniach 1-21 czerwca. Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dokonanie rezerwacji terminu zwiedzania RZZO. Zapisy prowadzone są do 31.05.2016 r. pod numerem tel. (84) 888 00 43.

Dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie, Przedsiębiorstwo zapewnia transport w obie strony.