Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Usługa opieki nad grobami

Informujemy, że PGK Zamość świadczy usługę opieki nad grobami.
Podstawowa usługa „opieki nad grobami” obejmuje:
✔ uporządkowanie nagrobka (płyty, tablicy): umycie nagrobka i usunięcie starych kwiatów, wypalonych zniczy, liści;
✔ uporządkowanie bezpośredniego terenu otoczenia grobu (usunięcie chwastów, śmieci, liści, zgrabienie terenu);
✔ zapalenie dwóch małych szklanych zniczy;
✔ odśnieżenie nagrobka w okresie zimowym;
✔ przesłanie relacji fotograficznej przed i po wykonanej usłudze.

Cennik:
✔ grób ziemny – 74,07 zł netto, 80,00 zł brutto,
✔ nagrobek pojedynczy / podwójny – 92,59 zł netto, 100,00 zł brutto,
✔ grobowiec rodzinny / czteroosobowy – 111,11 zł netto, 120,00 zł brutto,
✔ kolumbarium – 27,78 zł netto, 30,00 zł brutto.

Usługi dodatkowe oraz specjalne, wykonywane po indywidualnej wycenie obejmują:
Usługi dodatkowe:
✔ sprzątanie po pogrzebie;
✔ porządkowanie po Święcie Zmarłych;
✔ złożenie kwiatów.
Usługi specjalne, m. in. :
✔ odnawianie liter na grobie;
✔ przycinanie gałęzi;
✔ pielęgnacja zieleni;
✔ usuwanie mchów i glonów;
✔ renowacja ławeczek.

Do każdego zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu usługi (faktura VAT).
Składanie zamówień na świadczenie Usługi następuje pisemnie, mailowo (adres e-mail: bok@pgk.zamosc.pl ) lub w siedzibie Wykonawcy ul. Krucza 10 w Zamościu.