Umowa na kolumbarium została podpisana

Umowa na kolumbarium została podpisana

Wykonawcą prac jest firma Sławomir Chudoba – Firma Kamieniarska ROAD MEMORY z Grabowca.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie sześciu obiektów ze zbiorowymi miejscami pochówkowymi dla urn z prochami, w formie zgrupowanych nisz (tzw. kolumbarium) z infrastrukturą drogową oraz zagospodarowaniem terenów zielonych, na terenie cmentarza komunalnego w Zamościu- Etap III.

Termin zakończenia prac to 31 maja 2019r. Wykonawca zapewnia gwarancję na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Umowa, którą zawarło z wykonawcą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu opiewa na 848 tys.500 zł.

Autorem wizualizacji jest Biuro Projektowe „Partner”s.c