Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Światowy Dzień Wiatru – 15 czerwca


15 czerwca to Dzień Wiatru. Po raz pierwszy obchodziliśmy to święto w 2007 roku. Zainaugurowały je Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) oraz Światowa Rada Energetyki Wiatrowej (GWEC). Początkowo był świętem europejskim, ale od 2009 roku zyskał zasięg światowy.

Czym jest wiatr?

Wiatr to poziomy lub prawie poziomy (w stosunku do powierzchni ziemi) ruch powietrza, który wywołują: różnica ciśnień, zmiany temperatury oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni. Występuje zawsze, gdy wyż baryczny spotyka się z niżem i wieje w stronę niższego ciśnienia. Im to spotkanie jest bliższe, tym wiatr jest silniejszy. Wiatry powstają także w miejscach, które charakteryzują się zróżnicowaną rzeźbą terenu – terenach górskich czy nadmorskich. Prędkość wiatru podaje się w m/s lub km/h.
Wyróżniamy wiele rodzajów wiatrów: pasaty, monsuny, lokalne (fen, wiatr bora, mistral, bryzy, cyklony, cyklony tropikalne, tajfuny, huragany, willy-willies…). Rodzaje wiatru klasyfikuje się również w 12-stopniowej skali Beauforta.

Jak przyroda wykorzystuje wiatr?

Natura świetnie przystosowała się do zmiennych warunków wietrznych. Prądy powietrza wykorzystywane są przez niektóre ptaki do szybowania, sępom pomagają w polowaniu, a stadom bocianów w ich sezonowych wędrówkach. Babie lato, czyli nici przędne niektórych pająków, unoszone są wraz z pajęczymi podróżnikami przez wiatr, czasem nawet na odległość kilkuset kilometrów. Rośliny zaś często zapylane są dzięki temu, że wiatr roznosi ich zarodniki.

W jaki sposób możemy wykorzystać energię wiatru?

Energia wiatru jest jednym z niekopalnych odnawialnych źródeł energii (OZE), do których należą także energia pochodząca ze słońca i wody. OZE są powszechnie dostępne, niewyczerpywalne i produkują zieloną (ekologiczną) energię.
Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. Energia kinetyczna, powstająca w wyniku przemieszczania się mas powietrza, jest przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych, jest także źródłem napędu dla pływających ożaglowanych jednostek.

Jakie korzyści płyną z wykorzystywania energii wiatrowej?

 • chronimy środowisko naturalne,
 • mamy wpływ na poprawę jakości powietrza,
 • zmniejszamy emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
 • nie produkujemy odpadów,
 • nie degradujemy terenu,
 • nie marnujemy wody,
 • przeciwdziałamy powstawaniu zmian klimatycznych,
 • mamy wpływ na rosnące globalne ocieplenie,
 • zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne kraju, zmniejszając nasze zapotrzebowanie na importowaną energię,
 • oszczędzamy pieniądze, płacąc niższe rachunki,
 • inwestując w OZE, rozwijamy regiony,
 • możemy wykorzystać tereny zanieczyszczone oraz nieużytki.

Czy pozyskiwanie energii z wiatru na wady?

Niestety kilka tak, jednak w porównaniu do liczby zalet, warto przemyśleć wdrożenie takiego rozwiązania. Co można wymienić wśród wad?

 • wysokie koszty inwestycji,
 • cykliczność pracy spowodowana zmienną prędkością wiatru,
 • wytwarzanie hałasu,
 • wpływ na wygląd krajobrazu.

Energii wiatrowej nie da się z sukcesem wykorzystywać wszędzie. Aby móc produkować z niej prąd, potrzebne są odpowiednie warunki:

 • stałe występowanie wiatru o prędkości zazwyczaj od 5 do 25 m/s, (optymalnie 15 – 20 m/s),
 • lokalizacja, uwzględniająca szorstkość terenu oraz istniejące przeszkody terenowe, mające wpływ na przepływ wiatru.
 • unikanie stref turbulentnych, w których zawirowania powietrza zmniejszają wydajność elektrowni, mogą również naruszać jej konstrukcję.

W Polsce najlepsze warunki na postawienie elektrowni panują na Pomorzu, Suwalszczyźnie, w Tatrach i w centralnej Polsce. Choć energetyka wiatrowa w naszym kraju ma dopiero dwie dekady, rozwija się coraz prężniej i odgrywa coraz znaczniejszą rolę w pozyskiwaniu energii z wiatru.