Rusza poświąteczna zbiórka choinek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. rozpoczyna poświąteczną zbiórkę choinek. Niepotrzebne już drzewka należy wystawiać przy osiedlowych śmietnikach lub przy pojemnikach na śmieci w zabudowie jednorodzinnej.

Nasi pracownicy odbiorą je zgodnie z harmonogramem:

  • 17 stycznia- Osiedle Partyzantów, Słoneczny Stok, Nowe Miasto, Zamoyskiego
  • 18 stycznia- Osiedle Świętego Piątka
  • 24 stycznia- Osiedle Orzeszkowej – Reymonta, Osiedle Janowice
  • 29 stycznia– Osiedle Majdan, Osiedle Kilińskiego, Osiedle Powiatowa
  • 29 stycznia- Osiedle Karolówka, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Błonie
  • 30 stycznia– Osiedle Promyk, Osiedle Zamczysko
  • 31 stycznia- Osiedle Rataja

Choinki przyjmowane są również w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.Droga Męczenników Rotundy 2 i al. 1- go Maja 16 przy Oczyszczalni Ścieków.