Przejdź na zieloną stronę mocy!

Jak co roku, tak i tym razem nasze Przedsiębiorstwo przyłącza się do Wędrującej Estrady, która odwiedzi zamojskie osiedla.
Dorośli będą mogli porozmawiać z przedstawicielami Spółki na temat segregowania odpadów, odnawialnych źródeł energii czy działalności Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Na każdym z osiedli, na którym pojawi się Estrada, będziemy zbierać zużyte baterie, a każdy kto przyniesie tego rodzaju odpad do naszego stoiska, otrzyma drobny upominek. Na dzieci czeka zaś wiele niespodzianek.
Wędrująca estarda Wędrujemy razem z Estradą i Zamojskim Domem Kultury od 25 lipca: Osiedle Karolówka (Zespół Szkół nr 5), 26 lipca – Osiedle Świętego Piątka (zespół boisk nad Łabuńką), 27 lipca– Osiedle Planty (tereny zielone przy SP10 ), 1 sierpnia – Osiedle Nowe Miasto (boisko za garażami Lege Artis), 2 sierpnia– Osiedle Partyzantów (Ogródek Jordanowski), 3 sierpnia – Osiedle Zamczysko (za świetlicą osiedlową ul. Obronna 15).

Serdecznie zapraszamy !!!!

Wędrująca estrada 3