Pracowity rok w zamojskich wodociągach

Wymiana wodomierzy, instalacja lamp UV i budowa nowej sieci wodociągowej, to najważniejsze z tegorocznych zadań, które zrealizował Zakład Wodociągów. Jednostka realizując „Plan rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej na lata 2017-2019 „ w kończącym się roku 2017 dokonała modernizacji i budowy ponad 2,63 km nowych sieci i przyłączy wodociągowych. Wszystkie nowe odcinki wodociągu zbudowane zostały z trwałego tworzywa PE HD 100 PN 10 (polietylen).
Nowa infrastruktura pojawiła się w ulicach:

 • Łanowej
 • Topolowej
 • Batorego
 • Legionów – Górna
 • Zapolskiej
 • Norwida
 • Kresowej
 • Namysłowskiego-Prostej (nowy odcinek drogi)
 • Malczewskiego
 • Orzeszkowej
 • Dembowskiego

Dodatkowo, Zakład Wodociągów sukcesywnie wymienia i naprawia uszkodzone hydranty przeciwpożarowe na terenie miasta. Ale na tym nie koniec. W sezonie zimowym zaplanowana jest wymiana ponad 1700 sztuk wodomierzy zwykłych, na wodomierze ze zdalnym odczytem. To znacznie ułatwi odczyt danych podczas nieobecności właściciela nieruchomości.

Budynek zakładu wodociągów