Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Podział odpadów – frakcja sucha i mokra


Odpady, zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2017 r. Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów (WSSO), kwalifikowane są do 4 podstawowych grup:

 • papier,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • bioodpady.
Piątą grupę stanowią odpady zmieszane, czyli takie, których nie można zakwalifikować do żadnej z powyższych i nie są niebezpieczne dla środowiska.

Odpady dzielone są również na frakcję suchą i frakcję mokrą.

Frakcja sucha

Do frakcji suchej należą wszelkiego rodzaju odpady pozbawione elementów organicznych, a więc w zasadzie wszystkie, które wrzuca się do kontenerów na plastik, metal, papier i szkło. Podlegają one procesowi segregacji w celu pozyskania materiałów do ponownego odzysku.
Do kontenerów na odpady stanowiące frakcję suchą wrzucimy więc:

 • wykonane z tworzywa sztucznego opakowania m. in.: po płynach i napojach, chemii gospodarczej i kosmetykach,
 • opakowania foliowe, np. reklamówki,
 • zabawki,
 • gazety,
 • zeszyty,
 • tektury,
 • papier z niszczarek,
 • papierowe worki,
 • kartony po napojach,
 • puszki po napojach,
 • drobny złom żelazny oraz kolorowe metale,
 • opakowania szklane (bezbarwne oraz kolorowe) itd.

Frakcja mokra

Do tej frakcji zalicza się odpady komunalne, które ulegają biodegradacji. Frakcja mokra, zawierająca elementy organiczne, może być przerobiona na kompost, zazwyczaj jest także składowana w wyznaczonych do tego celu składowiskach. Do kontenerów przeznaczonych na frakcję mokrą wyrzucać można:

 • resztki kuchenne,
 • obierki z owoców i warzyw,
 • skorupki jajek,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • rośliny i wszelkiego rodzaju odpady zielone: skoszoną trawę, liście, łodygi, gałęzie,
 • ziemię kwiatową,
 • zużyte ręczniki papierowe,
 • mokre kartony,
 • kartonowe opakowania po jajkach (bez etykiet) itp.

W jaki sposób ocenić, czy odpady należą do frakcji suchej czy mokrej?

Odpady należące do frakcji mokrej to w przeważającej mierze elementy organiczne, z kolei odpady należące do frakcji suchej zawierają śladową ilość substancji organicznych.