Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Aktualności - PGK Spółka z o.o.

Informacja dot. utworzonego funduszu rekultywacyjnego

Informacja dot. utworzonego funduszu rekultywacyjnego

26-sierpień-2015

Na podstawie art. 137 pkt 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., PGK Spółka z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów – nowa kwatera II, położonym na terenie RZZO w Dębowcu, tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska.

czytaj więcej

Odbiór odpadów zielonych

02-lipiec-2015

PGK Spółka z o. o. w Zamościu uprzejmie informuje, że od 6 lipca 2015r wprowadza PŁATNĄ USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH (trawa) BEZPOŚREDNIO Z NIERUCHOMOŚCI z terenu miasta Zamość. Odbiór odpadów zielonych prowadzony będzie we wtorki i piątki. Zgłoszenia odbioru należy dokonywać do godziny 14.00 dnia poprzedniego.

czytaj więcej

Zmiana w godzinach pracy PSZOK

08-czerwiec-2015

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.06.2015 – 31.08.2015r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Droga Męczenników Rotundy 2 będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 do 19.00

czytaj więcej

Selektywna zbiórka odpadów

28-czerwiec-2013

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzony ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według w/w ustawy wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje np. opakowania szklane (białe, kolorowe), opakowania z tworzyw sztucznych (PET-butelki), opakowania z tworzyw wielomateriałowych, papier i tektura, itp.

czytaj więcej

Informacja dla odbiorców usług świadczonych przez PGK Spółka z o.o.w Zamościu

29-styczeń-2013

Informujemy, że w 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, wychodząc naprzeciw sugestiom klientów, wprowadziło indywidualny system płatności dla kontrahentów z terenu Miasta Zamość z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych.

czytaj więcej