Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Ogrody deszczowe – co to takiego?


Zmieniający się klimat, sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Szczególnie w okresie letnim obserwujemy ulewne deszcze, które przyczyniają się do tworzenia lokalnych podtopień i powodzi. Z drugiej strony, długotrwałe susze generują problemy nadmiernego nagrzewania oraz braku wody dla roślin. Rozbudowa miast, powstawanie nowych budynków, dróg i chodników powoduje, że coraz mniej wody wsiąka w ziemię, spływając z nieprzepuszczalnych powierzchni prosto do kanalizacji.

Ogrody deszczowe w ogromnym stopniu pomagają rozwiązać problem marnowania cennej wody. To niezwykle proste rozwiązanie ogranicza odpływ wody deszczowej do kanalizacji. Ogród wyłapuje deszczówkę, która trafia do niego bezpośrednio z chmur oraz tę, płynącą po powierzchniach nieprzepuszczalnych: dachach, chodnikach, ulicach itd. Dzięki temu, jej część nie marnuje się w kanalizacji tylko, zatrzymana przez rośliny, stopniowo oddawana jest do atmosfery. To niezwykle ważne, zwłaszcza w okresach ubogich w deszcze, gdyż podnosi wilgotność powietrza i poprawia mikroklimat. Funkcjonujący ogród wpływa na zwiększenie ilości wody w krajobrazie, zapobiega obniżaniu poziomu wód gruntowych oraz lokalnym podtopieniom w czasie ulewnego deszczu.

Ogrody deszczowe są tak pożyteczne dzięki zastosowaniu specjalnych warstw filtracyjnych (tłuczeń, żwir, piasek itd.) oraz odpowiednio wyselekcjonowanym gatunkom roślin, wykorzystywanych do założenia ogrodu, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń, pochodzących z dróg czy chodników. Korzenie i kłącza roślin hydrofitowych wychwytują z wody takie m. in. metale ciężkie czy związki biogenne. Ogrody deszczowe świetnie sprawdzają się na terenach miejskich oraz prywatnych posesjach.

ZALETY POSIADANIA OGRODÓW DESZCZOWYCH:

 • poprawiają komfort życia i zdrowia ludzi,
 • zwiększają bioróżnorodność,
 • zmniejszają ilość spływających wód deszczowych, a co za tym idzie – ryzyko powodziowe,
 • poprawiają jakość odprowadzanych wód opadowych,
 • wpływają na zmniejszenie opłat za usługi wodne,
 • poprawiają estetykę otoczenia, korzystnie wpływając na wartość nieruchomości.

Szacuje się, że ogród deszczowy może pobierać nawet do 40 % więcej wody niż klasyczny trawnik.

Tworząc ogrody deszczowe budujemy ZIELONĄ INFRASTRUKTURĘ MIASTA.