Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Odpady niebezpieczne – co z nimi zrobić?Do tej grupy odpadów zaliczymy produkty, które mogą zagrozić środowisku naturalnemu, gdy przedostaną się do niego, a także ludziom i innym organizmom żywym. Każdy ma w swoim domu tego typu produkty i używa ich na co dzień. Problem może pojawić się wtedy, gdy przychodzi moment, aby się ich pozbyć.

Podpowiadamy, czego absolutnie nie wolno wyrzucić do zwykłych kontenerów i gdzie można takie odpady oddać.

Baterie – zawierają bardzo szkodliwe metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm – które u żywych organizmów powodują nie tylko poważne zatrucia, ale również różnego rodzaju upośledzenia w funkcjonowaniu narządów, przede wszystkim nerek, a nawet całych układów (pokarmowego, nerwowego i oddechowego). Bateria, która dostałaby się do organizmu ludzkiego, mogłaby zabić człowieka w pół godziny. Baterie są źródłem połowy wszystkich metali ciężkich, które trafiają do naszego środowiska razem z innymi śmieciami. Mała guzikowa bateria potrafi zanieczyścić 400 ml wody i 1 metr sześcienny gleby, podczas, gdy bateria – paluszek – 20 metrów sześciennych. Baterie wyrzucamy do specjalnych pojemników, ustawionych w sklepach, galeriach handlowych, urzędach czy szkołach. Można je także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Akumulatory – te najbardziej popularne zawierają trzy podstawowe składniki, groźne dla ludzi i środowiska. Mowa o metalach ciężkich, elektrolicie (kwas siarkowy) oraz tworzywach sztucznych: polipropylenie i ebonicie. Metale ciężkie są bardzo niebezpieczne, gdyż wywołują wiele różnych chorób, zwłaszcza choroby nowotworowe, gromadzą się w nerkach, wątrobie, uszkadzają mózg itd. Metale ciężkie, które przedostaną się do gleby, pozostają w niej i powodują skażenie środowiska na kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat, gdyż nie ulegają degradacji biologicznej. Kwas siarkowy, po przedostaniu się do środowiska, powoduje bardzo groźne chemiczne zanieczyszczenie gleby. Tworzywa sztuczne pozostają w środowisku co najmniej kilkaset, nawet do tysiąca lat, gdyż nie są przez nie rozkładane. Akumulatory można oddać do specjalnych skupów, zostawić w sklepie podczas zakupu nowego lub oddać do PSZOK-u.

Żarówki i świetlówki – zwykłe, tradycyjne, dobrze znane żarowe żarówki nie stwarzają zagrożenia dla środowiska i ludzi, dlatego można je wyrzucać do kosza na odpady zmieszane. Jednak świetlówki i żarówki energooszczędne zawierają rtęć, dlatego absolutnie nie należy ich wyrzucać do domowych odpadów. Najbezpieczniej oddać je do sklepu, w którym można kupić nowe – zazwyczaj znajduje się tam pojemnik na przepalone żarówki i świetlówki. Zbiórkę prowadzą także szkoły, urzędy czy centra handlowe. Tego typu odpady przyjmują punkty zbiórki elektrośmieci oraz PSZOK-i.

Farmaceutyki – nawet przeterminowane zachowują aktywność biologiczną, gdyż zawarte w nich związki chemiczne są niezwykle trwałe. Wyrzucone do kosza, trafią na składowisko odpadów, gdzie rozkładając się zanieczyszczą glebę i przedostaną do wód gruntowych. Leki, które wrzucimy do toalety, jeśli nie zostaną wyłapane na etapie oczyszczania ścieków, powędrują do wód powierzchniowych. W ten sposób skazimy wodę czy ziemię na dziesiątki lat. Dlatego niepotrzebne czy przeterminowane farmaceutyki, a także termometry rtęciowe, są przyjmowane w niektórych aptekach oraz w PSZOK-ach.

Sprzęt AGD i zabawki zdalnie sterowane – zawierają w sobie całą tablicę Mendelejewa: ołów, freon, związki bromu… Niewłaściwe utylizowanie powoduje, że związki chemiczne przenikają do środowiska, zanieczyszczając je i tworząc zagrożenie dla zdrowia i życia organizmów. Stary sprzęt można oddać do sklepu z artykułami elektronicznymi przy okazji zakupu nowego, do punktów zbiórki elektrośmieci lub PSZOK-ów.

Opony samochodowe – w ich skład mogą wchodzić metale ciężkie, rakotwórcze substancje, np. benzen, szkodliwe polimery, fenole i wiele innych, które po przedostaniu się do powietrza, gleby czy wód gruntowych, przyczyniają się do ich skażenia. Materiał, z którego są wykonane czyni je produktem bardzo trwały, co jest zaletą w przypadku ich użytkowania, ale już ogromną wadą w chwili, gdy trzeba je zutylizować. W środowisku naturalnym ulegają rozkładowi dopiero po około 100 latach. Opony można spróbować zostawić w serwisie lub warsztacie samochodowym, PSZOK-u lub też dać im „drugie życie” przerabiając na przydomowe akcesoria, np. meble działkowe czy ozdoby ogrodowe (upcycling). Można także skontaktować się z Centrum Utylizacji Opon, które podpowie, jaki podmiot w naszym miejscu zamieszkania jest odpowiedzialny za odbiór starego ogumienia.

W Zamościu znajduje się kilka mobilnych punktów na elektrośmieci, przy ulicach: Promiennej, Młyńskiej, Kamiennej, Szczebrzeskiej oraz Bołtucia.