Odbiór odpadów zielonych

PGK Spółka z o. o. w Zamościu uprzejmie informuje, że od 6 lipca 2015r wprowadza PŁATNĄ USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH (trawa) BEZPOŚREDNIO Z NIERUCHOMOŚCI z terenu miasta Zamość.
Odbiór odpadów zielonych prowadzony będzie we wtorki i piątki.
Zgłoszenia odbioru należy dokonywać do godziny 14.00 dnia poprzedniego.

Opłaty za usługę

  • 5 zł brutto za odpady umieszczone we własnym worku do 60 l (płatność u kierowcy PGK Sp. z o.o.)
  • 10 zł brutto za worek 120 l zakupiony w PGK Sp. z o. o. (cena worka zawiera usługę odbioru i transportu odpadów)

Zgłoszenia przyjmuje

Zakład Oczyszczania Miasta
ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22 – 400 Zamość
Telefony kontaktowe: 84 616 92 77 do – 79; kom. 607 885 205

PSZOK

Jednocześnie informujemy, że odpady zielone można dostarczać we własnym zakresie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie przyjmowane są BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.

  • PSZOK I – ul. Droga Męczenników Rotundy 2, Zamość; czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 19.00 (z wyjątkiem świąt)
  • PSZOK II – al. 1 – go Maja 16, Zamość; czynny od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 – 17.00 (z wyjątkiem świąt)
w sezonie zimowym tj. od 1 września do 1 maja PSZOKi czynne są (z wyjątkiem świąt)
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, w soboty w godz. 9.00 – 14.00