Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Od 1 października 2020 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość (firmy, instytucje kulturalne, placówki oświatowe, placówki zdrowia, handel, gastronomia, ogródki działkowe itp.).

Szanowni Państwo – właściciele nieruchomości niezamieszkałych – prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu informuje, iż od 1 października 2020 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Zamość (firmy, instytucje kulturalne, placówki oświatowe, placówki zdrowia, handel, gastronomia, ogródki działkowe itp.).

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Zamość uchwały wyłączającej te podmioty z systemu gospodarowania odpadami organizowanego przez Miasto Zamość, właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza powinni do 1 października 2020 r. podpisać indywidualne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Umowa w swej istocie określać będzie: obowiązek segregacji odpadów, ilość wytwarzanych odpadów z podziałem na rodzaj odpadów, sposób gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) oraz częstotliwość ich odbioru.

Podstawowe zasady zapisane w umowie oparte będą o przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Zamość uchwalonego przez Radę Miasta Zamość.

Brak takiej umowy po 1 października br. może skutkować sankcjami finansowymi w stosunku do tych podmiotów ze strony właściwych służb Urzędu Miasta w Zamościu.

Dlatego też Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu już dzisiaj proponuje wszystkim właścicielom nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza z terenu Miasta Zamość do nawiązania kontaktu telefonicznego (84 616 92 77, 84 616 92 78, 84 616 92 79) bądź osobistego w Biurze Obsługi Klienta ul. Droga Męczenników Rotundy 2 celem zapoznania się ze szczegółowymi warunkami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podpisania umowy od 15 sierpnia.

Gwarantujemy rzetelną i terminową realizację zamówionych usług popartych długoletnim doświadczeniem współpracy z Państwem.

Jednocześni informujemy, iż w przypadku braku podpisania umowy do 1 października z PGK Sp. z o.o. w Zamościu, pojemniki na odpady komunalne, którymi Państwo obecnie dysponują, zostaną zabrane, gdyż stanowią one naszą własność.

 

Zapraszamy !!! – nie zwlekaj na ostatnią chwilę !!!