Nawożenie gleby osadem ściekowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.w Zamościu po raz kolejny oferuje rolnikom, właścicielom gospodarstw rolnych bezpłatny osad ściekowy.
Osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków. To ziemista substancja o walorach użytkowych nawozu wapniowo – organicznego, charakteryzuje się wysoką zawartością podstawowych składników nawozowych (azotu i fosforu) oraz obecnością makro – i mikroelementów.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na temat osadu ściekowego

Osad może być dostarczony bezpłatnie do gospodarstw położonych w promieniu do 40 km od Oczyszczalni Ścieków w Zamościu (al. 1-go Maja 16, 22-400 Zamość). Dostawa będzie odbywać się zgodnie z kolejnością składania wniosków przez poszczególnych rolników.

Dodatkowo, zamojski PGK oferuje bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane, bezpłatne indywidualne laboratoryjne ustalenie dawkowania osadu, a także udostępnienie szczegółowych wyników badań osadów oraz gruntów.

Rolników zainteresowanych nawożeniem gruntów osadem z Oczyszczalni Ścieków w Zamościu prosimy o kontakt telefoniczny – 84 639 50 64 wew. 30.