Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W dniach 26-30 września 2016 roku PGK Spółka z o.o. w Zamościu prowadzić będzie mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE).

Elektrośmieci oraz wielkogabaryty np. meble będą odbierane przez ekipy Spółki bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, tj. z posesji jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych na terenie miasta Zamość w terminach:

  • 26 września – Powiatowa, Majdan, Kilińskiego, Rataja
  • 27 września – św. Piątka, Partyzantów, Słoneczny Stok, Nowe Miasto, osiedle Zamoyskiego
  • 28 września – Orzeszkowej-Reymonta, Janowice, Promyk, Zamczysko, Karolówka, Stare Miasto

Odpady należy wystawić danego dnia do godziny 7.00.
Mobilna zbiórka elektroodpadów i wielkogabarytów odbędzie się również na terenie gminy Skierbieszów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie:

  • 29 września – Dębowiec, Dębowiec Kol., Drewniki, Hajowniki, Iłowiec, Lipina Nowa, Lipina Stara, Łaziska, Marcinówka, Zrąb, Majdan Skierbieszowski, Osiczyna, Podwysokie, Sady, Sławęcin, Suchodębie, Szorcówka, Wysokie I, Wysokie II
  • 30 września – Huszczka Mała, Huszczka Duża, Kalinówka, Podhuszczka, Skierbieszów, Skierbieszów Kol., Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabytów, Zawoda

Odpady wielkogabarytowe (meble) odbierane będą:

  • 29 listopada – Dębowiec, Dębowiec Kol., Drewniki, Hajowniki, Iłowiec, Lipina Nowa, Lipina Stara, Łaziska, Marcinówka, Zrąb, Majdan Skierbieszowski, Osiczyna, Podwysokie, Sady, Sławęcin, Suchodębie, Szorcówka, Wysokie I, Wysokie II
  • 30 listopada – Huszczka Mała, Huszczka Duża, Kalinówka, Podhuszczka, Skierbieszów, Skierbieszów Kol., Sulmice, Wiszenki, Wiszenki Kol., Zabytów, Zawoda

Przypominamy, że mieszkańcy miasta Zamość, gminy Zamość i gminy Łabunie mogą przywozić bezpłatnie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOKów przy ul. Droga Męczenników Rotundy 2 oraz al. 1-go Maja 16.