Mechanizmy informowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w Regionie Zamość w zakresie recyklingu i odzysku poprzez modernizację instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można przekazywać w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.