Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Maszyny i urządzenia do recyklingu odpadów


Aby wspomóc gospodarowanie odpadami i przyczynić się do zwiększenia możliwości ponownego wykorzystania materiałów, powstało wiele urządzenia do recyklingu, umożliwiających odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów. Dzięki temu zmniejszył się stopień wykorzystywania złóż naturalnych i wzrósł poziom ochrony środowiska.

W zakładach gospodarujących odpadami spotkać można szeroką gamę rozwiązań w dziedzinie ekologii i recyklingu, szereg maszyn i urządzeń do obróbki wszelkich odpadów: makulatury, skrawków masy papierowej, kartonu falistego, folii nylonowej, plastikowych pojemników, butelek PET, odpadów komunalnych i przemysłowych.

Z jakich urządzeń korzystają zakłady gospodarujące odpadami?

Prasy i belownice do odpadów – służą do zagęszczania praktycznie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych: suchych, opakowaniowych, redukując nawet kilkukrotnie ich objętość poprzez prasowanie. W przypadku prasowania folii, objętość może zostać zmniejszona nawet o 90 %.
Najczęściej prasowane są: papier, opakowania po płynach, butelki PET, styropian, folia oraz puszki aluminiowe.

Rozdrabniacze i młyny – rozdrabniacze służą do rozdrabniania materiałów twardych, zmniejszając ich objętość, takich jak np. odpady wielkogabarytowe, lodówki, produkcyjne rury, części samochodowe, butelki, metale kolorowe, gumy, tworzywa sztuczne, drewno, papier czy materiały złożone. Do rozdrabniania odpadów służą także młyny, które stosuje się m.in. w przypadku chemii gospodarczej lub materiału wstępnie rozdrobnionego. Spotyka się rozdrabniacze do plastiku, opon, papieru, drewna, kabli elektrycznych, włókien naturalnych i sztucznych itp.

Przesiewacze/Sita – do separacji stałych odpadów komunalnych, mają za zadanie oddzielenie drobnych frakcji materiału od masy odpadów, które wykorzystane zostają jako surowce wtórne.

Przenośniki taśmowe – transportują różnego rodzaju materiały sypkie i stałe. Spotkać można przenośniki taśmowe, kanałowe, pochyłe, pochyłe-wznoszące, łańcuchowe, spiralne, ruchome płaszczyzny wibrujące, typu push-pull, urządzenia do załadunku kontenerów czy pionowe transportery do załadunku silosów itp.

Maszyny tnące role papieru – pozwalają zmniejszyć wielkość roli papieru o bardzo dużych średnicach na mniejsze, wygodniejsze do przechowywania, transportu czy wykorzystania.

Instalacje do selekcji odpadów – do których trafia największa masa odpadów. W procesie mechanicznej obróbki wydzielone zostają frakcje: biologiczna oraz surowcowa. Instalacje te znacznie usprawniają procesy odzyskiwania surowców. Są pomocne w selekcji papieru, tworzyw sztucznych, drewna, aluminium, żelaza, odpadów przemysłowych i odpadów komunalnych. Odzyskane w ten sposób materiały mogą być w dalszym etapie przekazane do recyklingu.

Rozrywarki worków z odpadami posegregowanymi – umożliwiają rozrywanie i opróżnianie worków z odpadami różnej wielkości, bez naruszania ich zawartości.

Separator elektromagnetyczny – przeznaczony jest do automatycznego oddzielania metali żelaznych od materiałów sypkich, transportowanych na przenośnikach taśmowych lub podajnikach wibracyjnych. Zabezpiecza maszyny technologiczne przed uszkodzeniem, spowodowanym przez niepożądany kawałek metalu, jak również odzyskuje złom żelazny z odpadów.

Myjki — mają za zadanie oczyszczać miękkie i twarde plastiki.

Kompaktory ślimakowe – pozwalają w efektywny sposób zaoszczędzić energię poniesioną na uzyskanie wymaganego stopnia wilgotności przetwarzanego odpadu. Kompaktory to urządzenia przeznaczone do usuwania wilgoci przez prasowanie i podniesienie temperatury rozdrobnionego materiału, instalowane są na końcach linii mycia i suszenia odpadów poddawanych procesom recyklingu.

Wirówki – odwirowują i suszą większość rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych.

Wanny flotacyjne — służą do separowania m.in. rozdrobnionych odpadów poliolefinowych.