Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Lasy deszczowe – jak ważne są dla ekosystemu?


Lasy deszczowe to tropikalne lasy, wiecznie zielone, noszące miano najstarszych żywych oraz najważniejszych ekosystemów na świecie. Są to gęste, wysokie dżungle, stanowiące schronienie dla ponad połowy wszystkich gatunków zwierząt i roślin na świecie. Opady deszczu oraz wysokie temperatury utrzymują się na w nich na wysokim poziomie przez cały rok. Klimat lasów deszczowych jest bardzo ciepły i wilgotny, przypomina warunki panujące w szklarni. Lasy tropikalne zajmują jedynie 6% powierzchni Ziemi.
Zanim „biali ludzie” zaczęli się rozprzestrzeniać na terenach lasów tropikalnych, stanowiły one obszar 1,6 bilionów hektarów, obecnie liczą sobie już tylko 550 milionów hektarów.

Lasy deszczowe napotkamy w:

 • Amazonii – największy las deszczowy na świecie, zamieszkiwany przez 1/5 światowej populacji ptaków oraz 1/10 światowej populacji gatunków ssaków,
 • Ameryce Środkowej – stanowią dom dla dużej liczby ptaków tropikalnych, w tym wielu gatunków papug,
 • Afryce – w Afryce Centralnej znajduje się drugi co do wielkości las deszczowy i zajmuje obszary bagien namorzynowych, zalanych lasów oraz lasów powyżej linii chmur,
 • Azji Południowej – w Bangladeszu znajduje się największy las namorzynowy na świecie. Klimat zmienia się od gorącego i wilgotnego do subtropikalnego z deszczami monsunowymi i okresami suchszymi.
 • Australii i Oceanii – obecnie wyspy te zamieszkuje wiele gatunków zwierząt nie występujących nigdzie indziej, np. rajskie ptaki (tzw. cudowronki).

Lasy deszczowe nazywane są płucami planety. Na bardzo wiele sposobów wpływają pozytywnie na ekosystem, m. in.:

 • stabilizują klimat na Ziemi,
 • utrzymują naturalny cykl obiegu wody w przyrodzie,
 • chronią przed powodziami, suszami, erozją,
 • są domem dla tysięcy gatunków roślin oraz zwierząt,
 • pochłaniają dwutlenku węgla,
 • zmniejszają ilość gazów cieplarnianych, trafiających do atmosfery, nawet o 10%,
 • schładzają grunt i powietrze (pojedyncze drzewo potrafi transpirować nawet setki litrów wody dziennie).

Największym zagrożeniem dla lasów deszczowych jest deforestacja, czyli proces, polegający na zmniejszaniu udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni obszaru. W przypadku lasów tropikalnych wiąże się z prowadzoną na szeroką skalę wycinką lasów tropikalnych.

W 2020 r. ludzie doprowadzili do zniszczenia 4,2 miliona hektarów lasów tropikalnych (wycinka i pożary, mogące doprowadzić do suszy nie tylko na terenie lasu). Wielkościowo jest to obszar, jaki zajmuje Holandia. Ginące drzewa, wycinane czy palone, uwalniają z powrotem do środowiska nagromadzony węgiel. Zniszczenie tak olbrzymich terenów lasów tropikalnych spowodowało wyemitowanie 2,64 gigatony dwutlenku węgla do atmosfery, mniej więcej tyle, ile rocznie produkuje ponad pół miliarda samochodów.

Niszczenie lasów tropikalnych w tempie, jakie utrzymuje się obecnie zagraża bioróżnorodności, zachowaniu równowagi w środowisku geograficznym, napędza kryzys klimatyczny, którego często nie jesteśmy świadomi.

Prawdopodobnie lasy deszczowe staną się pustynia do roku 2064 – czyli jeszcze za życia nas wszystkich!!!