Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

Klimatarianizm – dieta dobra dla Ziemi


Podstawowym założeniem klimatarianizmu jest takie dopasowanie diety, aby jak najmniej przyczyniać się do pogarszającej się sytuacji klimatycznej na Ziemi, a także zatrzymać zmiany klimatyczne, na które duży wpływ ma pozyskiwanie żywności. Dieta klimatyczna to wybieranie takiego rodzaju produktów żywieniowych, których wyprodukowanie pozostawia najmniejszy ślad węglowy.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to jeden ze wskaźników, pokazujących, jak wygląda zużycie zasobów naturalnych i jaki ma ono wpływ na środowisko. Obejmuje on całkowitą emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych. Do powstawania śladu węglowego przyczyniają się takie czynniki, jak: zużycie zasobów naturalnych Ziemi, koszty ponoszone w związku z żywieniem zwierząt, czy te, które dotyczą działalności rolniczej, energia związana z wytwarzaniem produktów, koszty wynikające z konieczności produkcji opakowań i ich recyklingu, transport, a nawet sama sprzedaż.

Podstawowe zasady klimatarianizmu:

 • wybieranie produktów lokalnych – jedzenie produktów, które pochodzą z naszego kraju, czy nawet regionu, zapewnia lepszą ich jakość oraz obniża ślad węglowy związany z produkcją i dalekim transportem, pozwala oszczędzić planetę oraz nasz budżet domowy;
 • ograniczenie spożywania produktów mających wysoki ślad węglowy – mięsa wołowego, zwłaszcza pochodzącego z przemysłowych hodowli, kawy, herbaty, czekolady, ryżu, serów czy jajek, gdyż podczas ich produkcji następuje emisja metanu;
 • jedzenie sezonowych produktów głównie w sezonie – co ograniczy konieczność wykorzystywania chłodni czy transportowania ich z odległych rejonów;
 • ograniczanie spożycia produktów wysokoprzetworzonych – do produkcji których wymagana jest znaczna ilość energii;
 • wykorzystywanie każdej części produktu – idea zero waste, czyli niemarnowanie żywności oraz przetwarzanie opakowań.
 • Klimatarianizm nie narzuca spożywania konkretnych produktów, jak na przykład wegetarianizm czy weganizm, pozostawia dużą dowolność w wyborze tego, co chcemy znaleźć na talerzu. Nie chodzi bowiem o typ wybranego produktu, ale o sposób jego produkcji i wpływ, jaki ma ona na planetę.