Jesienne Lekcje Ekologii

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w jesiennej edycji projektu edukacyjnego „Lekcja Ekologii”.
Program zajęć obejmuje wizytę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK I) ul. Droga Męczenników Rotundy 2 przy Zakładzie Oczyszczania Miasta w Zamościu oraz w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO).
Głównym celem projektu jest promocja postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Jesienne-lekcje-ekologii

Podczas wycieczki uczniowie dowiedzą się m.in. jakie są metody unieszkodliwiania odpadów, co to są odpady niebezpieczne, jakie niosą zagrożenie dla ludzi i środowiska, w jaki sposób zagospodarowywane są różne rodzaje odpadów np. odpady wielkogabarytowe, omówione zostaną zasady segregacji odpadów komunalnych oraz niebezpieczeństwa związane z organizacją „dzikich wysypisk”. Uczestnicy zwiedzą PSZOK i RZZO, zostaną zapoznani z zasadami ich funkcjonowania oraz rolą jaką pełnią te punkty w drodze śmieci „od powstania do zagospodarowania”.

Tym razem Przedsiębiorstwo zaprasza na „Lekcje Ekologii” szkoły ponadgimnazjalne w terminie od 4 do 30 listopada 2015r. Wymagana liczba uczestników w grupie to 30 osób wraz z opiekunami. Czas trwania zajęć – do 5 godzin. Transport i przewodników – prelegentów zapewnia PGK Sp. z o. o., szkoła nie ponosi żadnych kosztów.

Dodatkowo, wśród szkół biorących udział w „Lekcjach Ekologii” zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka.
Szkoły zainteresowane udziałem w „Lekcjach Ekologii” proszone są o kontakt z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Regionalnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu celem ustalenia terminu i szczegółów wyjazdu – nr tel. 84 888 00 43.

Patronat nad projektem jesiennej edycji „Lekcji Ekologii” objął Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk.