Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Informacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Szanowni Państwo, w związku obecną sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, mając na uwadze wspólne dobro oraz bezpieczeństwo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu zwraca się z prośbą o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powstrzymanie się od osobistego odwiedzania jednostek PGK Spółka z o.o. w Zamościu, w szczególności:

 • Zakładu Infrastruktury Sieciowej
 • Cmentarza Komunalnego
 • Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

  Nasze działania mają na celu ograniczyć w najbliższym czasie do minimum potencjalne zagrożenie oraz zapewnić ciągłość świadczonych dla Państwa usług zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odbioru i zagospodarowania odpadów. Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji.   Poniżej numery kontaktowe naszych jednostek:
 • tel. sekretariat 84 638 12 00; 84 638 12 21;
 • Fax 84 638 54 58; 84 638 12 10
 • sekretariat@pgk.zamosc.pl
 • Biuro Obsługi Klienta Zakładu Infrastruktury Sieciowej
 • bok@pgk.zamosc.pl
 • rozliczenia za wodę i ścieki, sprawy wodomierzowe
 • tel. 84 638 12 06, 04 lub 14
 • pogotowie wodociągowe – całodobowo 994
 

Zakład Transportu Odpadów

 • ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość
 • Biuro Obsługi Klienta ZOM
 • tel. 84 616 92 77 lub 78 lub 79
 • zto@pgk.zamosc.pl
 • Dyspozytor
 • tel. 84 638 12 25
 • PSZOK
 • tel. 84 638 12 22

Cmentarz Komunalny

 • Chyża 147, 22-400 Zamość
 • tel. 84 639 69 96, 603 655 810