Informacja dla odbiorców usług świadczonych przez PGK Spółka z o.o.w Zamościu

Informujemy, że w 2013 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, wychodząc naprzeciw sugestiom klientów, wprowadziło indywidualny system płatności dla kontrahentów z terenu Miasta Zamość z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków i odbioru odpadów komunalnych. Wprowadzony system ma na celu prawidłową identyfikację wpłat odbiorców usług.

Z związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat na konto wskazane w fakturze podając TYLKO NUMER FAKTURY /bez nr nabywcy i danych osobowych/.

Jednocześnie informujemy, iż wpłaty dokonane na konto główne PGK Spółka z o.o. tj. 36 12402816 1111 0000 4015 1915, także zostaną zarachowane na poczet Państwa zobowiązań.