Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Downcycling i upcycling – jak je wykorzystać we własnym domu?


Downcyclikg i upcycling to odmiany recyklingu. Nasze babcie i dziadkowie znali te idee – naprawiali przedmioty zamiast je wyrzucać. Później przyszła moda na „kupowanie nowego”, a stare lądowało w śmietniku, żeby ostatecznie zalegać na wysypisku, niejednokrotnie negatywnie wpływając na środowisko.

Downcycling i upcycling wymagają od nas kreatywnego podejścia i spojrzenia z innej perspektywy na rzeczy, które już posiadamy. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza, jeśli dany przedmiot nie spełnia już funkcji, do której został wyprodukowany.

Downcycling obejmuje działania, które wiążą się z przetworzeniem odpadu – materiału, przedmiotu na inny, o mniejszej wartości. Jakość otrzymanego produktu jest niska, często niższa niż pierwotna jakość wykorzystanego odpadu. Prawie każdy rodzaj recyklingu przemysłowego można uznać za downcycling, niewiele jest bowiem rzeczy, które można przetwarzać w nieskończoność i bez strat na wartości. Papier można powtórnie przerobić siedem razy, plastik tylko raz.
Przykładem downcyclingu może być wykorzystanie foliowej reklamówki jako worek na śmieci czy wykorzystanie złomu stalowego w budownictwie.

Upcycling to działania, dzięki którym przetworzone odpady zyskują na wartości. Niekiedy nawet stają się dla nas cenniejsze niż były pierwotnie, są stylowe, unikatowe i niepowtarzalne. Upcycling często stosowany jest przez artystów, projektantów, architektów.
Przykładem upcyclingu może być stworzenie ze starych opon kwietnika do ogródka, wykorzystanie europalet do wykonania mebli lub przerobienie zużytych butelek PET na ubranie z polaru.

Upcycling staje się coraz bardziej popularny. Przerabiane są stare tkaniny, plastikowe i szklane opakowania, skrzynki na owoce, kartony, powstają piękne ozdoby do wnętrz oraz na zewnątrz, flakony, kwietniki, półki, półeczki, stoliki, siedziska, huśtawki, torebki…..

Dzięki upcyclingowi i downcyclingowi mamy ogromny wpływ na ochronę naszego środowiska. Nasze możliwości i dostępność materiałów są właściwie nieograniczone, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia!