Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Dlaczego warto segregować odpady?


Choć dla wielu osób segregacja odpadów wydaje się być trudna i uciążliwa, w rzeczywistości wcale do takich nie należy, a korzyści wynikające z takiego działania mają olbrzymi wpływ nie tylko na środowisko i nasze zdrowie, ale także na budżet domowy. Stawka za odbiór odpadów segregowanych, od osoby, może być nawet 4 razy niższa niż za odbiór odpadów niesegregowanych. W przypadku statystycznej 4-osobowej rodziny, która prowadzi segregację, oznacza to kilkaset złotych oszczędności w ciągu roku.
Rozdzielając odpady już na poziomie gospodarstwa domowego ograniczamy tony śmieci, które zanieczyszczają środowisko, a co za tym idzie – mamy wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Segregacja pozwala pozyskać surowce wtórne, dzięki czemu zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi i otrzyma „drugie życie”.
Szkło opakowaniowe jest materiałem, który może być przetwarzany w nieskończoność, dzięki czemu oszczędzamy surowiec naturalny – piasek kwarcowy.
Odzyskiwany z makulatury papier pozwala zachować drzewa. Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć aż 17 drzew.
Recykling metali zmniejsza zapotrzebowanie na ich wydobycie. Odzyskany złom metalowy przetwarzany jest na wiele sposobów: z aluminium powstają przewody elektryczne, kadłuby samolotów, puszki na napoje itp., miedzi używa się w sprzętach elektrycznych i elektronicznych, stal jest wykorzystywana do m.in. produkcji rur i części pralek.
Odebrane z naszych gospodarstw domowych śmieci biodegradowalne trafiają zazwyczaj do biogazowni lub kompostowni, gdzie zostają przetworzone na energię lub żyzny kompost.
Recykling tworzyw sztucznych pozwala chronić gleby i wody gruntowe przed uwalniającymi się setki, a nawet tysiące lat silnie trującymi substancjami, które wydostają się z porzuconych odpadów w procesie ich rozkładu. Recykling plastiku wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na paliwa kopalne, głównie ropę naftową, której wydobycie nie jest obojętne dla środowiska. Odzyskiwanie tego surowca ma ogromny potencjał energetyczny.

Segregacja odpadów i ich odzysk oznaczają ogromne oszczędności energii: mniej jej zużywamy do wydobycia surowców, część spalonych odpadów zamienia się na energię cieplną i elektryczną – ogrzewa i oświetla się nią miasta, wykorzystuje do funkcjonowania sprzętu i infrastruktury, a także, coraz częściej użytkuje w transporcie, gdzie napędza ekologiczne pojazdy elektryczne.

Człowiek ma istotny wpływ na otaczające go środowisko, jest za nie odpowiedzialny, dlatego warto zwiększać świadomość ekologiczną swoją i innych oraz być mądrze odpowiedzialnym za otaczający nas świat. W końcu codziennie w nim przebywamy.

Pamiętajmy, odpad nie jest śmieciem – może być cennym surowcem. Segregujmy świadomie!