Dbamy o miasto

Przycinka drzew, odśnieżanie chodników, utrzymanie zieleni miejskiej- tak Zakład Usług Komunalnych dba o czystość i estetykę Zamościa.
Ale to tylko nieliczne z zadań, które realizuje spółka. Warto wiedzieć, że ZUK oczyszcza, a w zimie również odśnieża, ponad 200 km dróg publicznych i aż 84 km chodników w mieście. Zakład Usług Komunalnych jest jednym z 6 zakładów wchodzących w skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Zamościu. Pracownicy Zakładu zajmują się utrzymaniem zieleni, czyli koszeniem trawników na terenach zielonych i wzdłuż pasów drogowych, a także przycinką drzew i krzewów. Można ich zobaczyć między innymi sprzątających na ulicach i placach Zespołu Staromiejskiego, ale nie tylko. Zajmują się utrzymaniem czystości na terenie Zamościa: sprzątaniem ulic, chodników, alejek w parku i na terenach pofortecznych, opróżnianiem koszy ulicznych, utrzymaniem porządku na terenach placów zabaw i wzdłuż bulwarów przy rzece Łabuńce. Dbają o prawidłowe działanie ok.4500 miejskich lamp prowadząc ich konserwację. ZUK współpracuje z Policją i Strażą Miejską, świadcząc usługi holowania pojazdów (na zlecenie służb) i sprzątania po kolizjach drogowych.

W zasobach ZUK znajdują się m.in.: kosiarki samojezdne, kosiarki do koszenia skarp, kosiarki bijakowe, samochód z podnośnikiem koszowym, samochody wielofunkcyjne DAF (w zimie pracujące jako pługo-solarki, w lecie po odpowiednim przezbrojeniu, mogą być wykorzystane jako samochód do zbierania odpadów czy samochód asenizacyjny), ciężarówki, samochody do zbierania śmieci, traktory (małe i duże), samochód laweta, zamiatarki, a także wiele drobnego sprzętu takiego jak np. kosy spalinowe, dmuchawy, piły, rębaki. Zakład Usług Komunalnych przyjmuje zgłoszenia awarii oświetlenia pod numerem 994 lub na adres poczty elektronicznej zuk@pgk.zamosc.pl

Zamiatarka_ZTO
Zamiatarka na rynku
Zamiatarka Stylowy
Spider
Zamiatarka na rynku
Podkaszanie
Rozdrabnianie
Koszenie
LAWETA
Koszenie