Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Co się dzieje z segregowanymi odpadami? Szkło

Recykling szkło


Szkło opakowaniowe (słoiki, butelki oraz szklane opakowania po kosmetykach), bezbarwne i kolorowe, może być poddawane recyklingowi w całości oraz w nieskończoność, gdyż jego jakość nie pogarsza się w tym procesie. Dlatego bardzo ważne jest wyrzucanie tego typu odpadów do odpowiednich kontenerów. Dokładne mycie szkła z resztek żywności, farb, klejów, usuwanie etykiet czy resztek zamknięć nie jest konieczne.

Jak wygląda recykling szkła?

Zebrany materiał, przy wykorzystaniu separatorów elektrooptycznych, używających wiązek światła do identyfikacji rodzaju materiału oraz zanieczyszczeń, dzielony jest na kolorowy i bezbarwny, a także czyszczony. Dalej następuje segregacja szkła barwionego na zielone i brązowe. Odpady rozdrabnia się na stłuczkę, usuwa papier, drewno i folię, następnie w separatorach ferromagnetycznych odrzuca się metal. Stłuczka szklana zostaje jeszcze bardziej rozdrobniona, po czym trafia na specjalne sita dwupokładowe oraz separatory ferro- i paramagnetyczne, które usuwają m.in. piasek (głównego winowajcę, naruszającego strukturę wytapianego szkła). Uzdatnienie stłuczki kończy sortowanie fotooptyczne, dzielące ją na kolory. Gotowy materiał trafia do huty szkła, gdzie zostaje stopiony i wykorzystany ponownie do produkcji. Czego? Bardzo różnych rzeczy…szklanych oczywiście, np. nowych opakowań, szkieł optycznych, grysów, włókien szklanych, materiałów porowatych, szkła piankowego, mat i płyt izolacyjnych czy też jako składnik mas ceramicznych…

Gdzie wyrzucić pozostałe odpady szklane, czyli te nieopakowaniowe?

Szklanki, kieliszki, talerze, miski, znicze, wyroby porcelanowe i ceramiczne, szklane opakowania po lekach, szyby okienne i samochodowe, żarówki, naczynia żaroodporne itp. są wykonane z innych składników. Wyrzuca się je do odpadów zmieszanych, wywozi do PSZOK-u lub oddaje do punktów odbioru w sklepach.