Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Co się dzieje z segregowanymi odpadami? PapierMakulatura, którą wyrzucamy do kontenera jedzie do sortowni, gdzie jest segregowana według odmian jakościowych, oczyszczana i prasowana w maszynach belujących. Następnie trafia do składowni, gdzie po rozpakowaniu, umieszcza się ją w magazynie. Papier jest rozwłókniany, to znaczy mieszany z gorącą wodą i dzielony na włókna celulozowe. Tutaj także następuje oczyszczanie. Powstała w ten sposób wodna zawiesina włókien celulozowych przepompowywana jest do specjalnych sit i hydrocyklonów, skąd wędruje dalej, do frakcjonatora. To urządzenie dzieli włókna celulozowe na długie i krótkie, tworząc masę celulozową długo- i krótkowłóknistą. Każda z nich jest inaczej obrabiana i dalej oczyszczana. Na zakończenie, wykorzystując filtry tarczowe lub prasy ślimakowe, obie masy zagęszcza się i umieszcza w magazynie. Powstały produkt może być ponownie użyty w wytwórstwie lub poddany dodatkowo odbarwianiu i bieleniu (jeśli w efekcie końcowym ma posłużyć jako papier do druku, pisania, papier gazetowy oraz bibułki higieniczne czy tektury powlekane).

Czy papier i tekturę można recyklingować w nieskończoność?

Niestety, jeszcze nie. Z czasem właściwości papieru znacznie się pogarszają. Włókna wtórne pozostają w dobrej kondycji maksymalnie do 7-krotnego przetwarzania. Może to niewiele, ale i tak bardzo oszczędza naturalne surowce.

Czy proces recyklingu jest opłacalny?

Wyobraźcie sobie, że z jednej tony makulatury odzyskujemy 900 kg papieru i oszczędzamy 65% energii, którą musielibyśmy wykorzystać do wyprodukowania papieru z nowych surowców. Z tak odzyskanego papieru i tektury można wykonać ponad 5.000 różnego rodzaju produktów. Opłacalne zatem? Warto? Oczywiście, że tak!!!