Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Co się dzieje z odpadami bio, które wyrzucamy do kontenera?Odebrane z naszych gospodarstw domowych śmieci biodegradowalne trafiają zazwyczaj do biogazowni lub kompostowni, gdzie zostają przetworzone na energię lub żyzny kompost. Właściwa segregacja jest bardzo potrzebna, ponieważ po prostu się opłaca.

Odpady, które trafiają do dalszego przetwórstwa w biogazowni są szczepione bakteriami wspomagającymi ich rozkład. Wytworzony przy tej okazji metan jest dobrym źródłem energii. Część z niej przekazuje się do sieci energetycznych, a część wykorzystuje na działanie kompostowni. Z masy, która pozostanie, zostaje wyprodukowany nawóz stosowany w rolnictwie.

Odpady przetwarzane w kompostowni przez kilka miesięcy poddawane są różnego rodzaju działaniom po to, aby ostatecznie zamienić się w pełnowartościowy, czarny lub ciemnobrązowy, pachnący świeżą ziemią, pulchny nawóz. Możemy śmiało wykorzystać go wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba, na przykład do celów rekultywacyjnych na terenach, na których występuje zdegradowana gleba.

Pamiętamy, aby do pakowania odpadów bio nie stosować worków plastikowych, reklamówek, czy innych opakowań z tworzyw, ani worków biodegradowalnych. Odpadów pozbywamy się:

 • luzem,
 • w workach kompostowalnych (ze znakiem roślinki),
 • w workach papierowych,
 • wykorzystując zwykłe gazety.

  • Segregowanie bioodpadów naprawdę się opłaca. Segregujmy świadomie!