Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Co można oddać do PSZOK-u w Zamościu


Te, nadające się jeszcze do wykorzystania, działające, w dobrym stanie – można przekazać innym osobom. Natomiast rzeczy, które są już bezużyteczne, jeśli nie mogą być wyrzucone do żadnego pojemnika z odpadami – oddajemy do PSZOKU. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego przekazuje się odpady samodzielnie i nieodpłatnie.

Pamiętajmy!!! PSZOK przy ul. Męczenników Rotundy jest dla mieszkańców Zamościa i Gmin. PSZOK przy Oczyszczalni jest wyłącznie dla mieszkańców Zamościa.

PSZOK-i w Zamościu przyjmują następujące odpady:

 • papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło – umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do PSZOK; odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak by, zachowały zmniejszoną objętość; opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka oczyścić;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – dostarczyć do PSZOK lub przekazać uprawnionemu podmiotowi podczas mobilnych zbiórek;
 • zużyte baterie – umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych lub dostarczyć do PSZOK;
 • zużyte akumulatory – przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do PSZOK;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt małogabarytowy– dostarczyć do PSZOK lub przekazać uprawnionemu podmiotowi podczas mobilnych zbiórek; sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm (m. in. odkurzacze, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, żelazka, tostery, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, suszarki do włosów, kalkulatory, odbiorniki radiowe, sprzęt video, instrumenty muzyczne, elektroniczne zabawki, komputery, telefony komórkowe, GPS-y, kalkulatory, routery, drukarki) – można również dostarczyć do pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpad;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – dostarczyć do PSZOK. Dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do Prezydenta Miasta Zamość zamiaru prowadzenia takich robót.
 • bioodpady (odpady zielone bez gałęzi, kuchenne) – umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do PSZOK. Odpady umieszczać w pojemnikach lub w workach luzem bez jakichkolwiek opakowań;
 • przeterminowane leki – umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Zamość lub dostarczyć do PSZOK;
 • zużyte opony (zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich oraz przyczep do tych pojazdów;
 • chemikalia;
 • popiół z palenisk domowych – umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do PSZOK;
 • odzież i tekstylia
 • .

Nie zapominamy o obecnie panujących obostrzeniach: należy zachować wymagany odstęp, poczekać na zaproszenie pracownika, mieć na sobie rękawiczki i zasłaniać twarz.