Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Co mówią symbole umieszczone na opakowaniach? cz. I

Kopia co mówią symbole....


Tysiące opakowań wokół nas, a na każdym z nich niekiedy po kilka symboli. Warto poznać ich znaczenie i wybierać te, które jak najmniej zaszkodzą nam i środowisku. Część z nich jest z pewnością wszystkim dobrze znana, część może nieco mniej. Przygotowaliśmy dla Państwa krótką ściągawkę z tych chyba najważniejszych, z punktu widzenia ekologii i przetwarzania odpadów.

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU – symbol informuje, że do wytworzenia opakowania został wykorzystany surowiec nadający się do recyklingu.

DBAJ O CZYSTOŚĆ – symbol przypomina, aby zużyte opakowanie wyrzucić do kosza, a nie pozostawić byle gdzie.

OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE – symbol umieszczany jest na opakowaniach, które rozkładają się w procesie kompostowania.

ZNAK ALUMINIUM – informuje, że opakowanie albo produkt zostały wykonane z aluminium i mogą być poddane recyklingowi.

ZNAK ZIELONY PUNKT – często mylnie rozumiany jest jako symbol recyklingu. Oznacza on natomiast, że producent sfinansował budowę i funkcjonowanie systemu odzysku odpadów.

ZNAK PRZEKREŚLONEGO KONTENERA – zwykle występuje na sprzętach elektronicznych, RTV i AGD. Oznacza on, że po zużyciu produktu nie wolno go wyrzucić do kosza razem z innymi odpadami, należy przekazać go do punktu zajmującego się zbiórką elektrośmieci.

MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA – symbol umieszczany jest na opakowaniach, które nadają się do ponownego użycia (mogą być wielokrotnego użycia). Można go spotkać na butelkach, szklanych pojemnikach, beczkach, kontenerach i puszkach.