Ceny wody i ścieków w Zamościu pozostają bez zmian

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 29 lutego 2016 roku Rada Miasta Zamość przyjęła Uchwałę Nr XVI/194/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Oznacza to, że dotychczasowa Taryfa Nr 10/IV/2015 obowiązująca na terenie miasta Zamość została przedłużona na okres 1 roku, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 roku. Ceny wody i ścieków w Zamościu pozostaną więc na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Gospodarstwa domowe za 1m3 wody i ścieków zapłacą nadal łącznie 6,56 zł brutto, przedsiębiorcy 7,26 zł brutto.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (01.04.2016 – 31.03.2017)
Uchwała XVI/194/2016