Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Komunalny - PGK Zamość
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Szanowni Państwo,
w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i zwiększającą się liczbą zakażeń wirusem Covid -19, mając na uwadze wspólne dobro oraz bezpieczeństwo, od dnia 1 października 2020 r., do odwołania, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w PGK Zamość, za wyjątkiem Zakładu Transportu Odpadów gdzie klient może podpisać umowę na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (FIRMY) ul. Droga Męczenników Rotundy 2

Zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie spraw telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ewentualne dokumenty i wnioski, kierowane do PGK prosimy wrzucać w zamkniętych kopertach do pojemników ustawionych w wejściu do budynku administracyjnego – ul. Krucza10 – parter. Dokumenty, które nie mieszczą się w kopercie prosimy zostawiać na przeznaczonym do tego stoliku. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail, w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Kontakt z PGK Spółka z o.o. w Zamościu:
tel: (84) 638-12-21
e-mail : sekretariat@pgk.zamosc.pl

Wyżej wymienione działania mają na celu ograniczenie do minimum potencjalnego zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych dla Państwa usług zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz odbioru i zagospodarowania odpadów.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji.