22 marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ideą obchodów jest uświadomienie ludziom, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkim niebezpieczeństwem jest spadek jej zasobów. Obchody Dnia Wody mają przyczynić się również do poszanowania wody, która często bywa marnotrawiona, a w wielu krajach dostęp do niej jest utrudniony.

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem na przykład: rok 2011 – Woda dla miast, 2012 – Bezpieczeństwo żywności i wody, 2013 – Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej, 2014 – Woda i energia, 2015 – Woda dla zrównoważonego świata. W tym roku będzie on mijał pod hasłem „Woda i praca” („Water and jobs”). Siła wody i pracy zmienia ludzkie życie. Lepsza woda, lepsza praca.

Wody słodkie stanowią zaledwie około 3% wszystkich zasobów wód na Ziemi i ich wielkość jest szacowana na ok. 35 mln m³. Największe jej skupisko występuje w postaci lodowców i znajduje na Antarktydzie. Naukowcy szacują, że znajduje się tam blisko 61% wszystkich wód słodkich na planecie, a pozostałe lodowce i śniegi na świecie gromadzą 9% wody.

Drugim co do wielkości źródłem wody słodkiej są wody podziemne, które gromadzą ok. 29,6% zasobów, natomiast rzeki, słodkie jeziora i płytkie wody podziemne stanowią zaledwie 0,4% objętości wszystkich wód słodkich.

22 marca - Światowy Dzień Wody

Większość krajów na świecie cierpi na deficyt wody, zaledwie kilkanaście posiada tzw. nadwyżki. Jest to np. Norwegia, która ze względu na stosunkowo niewielkie zaludnienie i umiarkowany klimat chłodny, ma wody pod dostatkiem.
Najgorsza sytuacja panuje w Afryce i niektórych krajach Azji. Średnio, w Europie na jednego człowieka przypada rocznie 5100 m³ życiodajnego płynu, natomiast w Polsce tylko 1700 m³. (www.gdos.gov.pl)

WODA W ZAMOŚCIU

Dzięki Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej mieszkańcy Zamościa zaopatrywani są w wodę ujmowaną z wód podziemnych. Wody te pochodzą z pokładów kredowych. Woda trafia bezpośrednio do sieci, nie ma potrzeby jej dezynfekowania, jest jedynie uzdatniana. Uzdatnianie to m.in.usuwanie nadmiernej ilości związków żelaza i manganu – pierwiastków naturalnie występujących w wodzie.

Woda, która płynie z kranów w Zamościu jest pod stałym nadzorem wewnętrznego Laboratorium Wody Spółki. W celu zaopatrzenia mieszkańców Zamościa w wodę Zakład Wodociągów korzysta z wód podziemnych, ujmowanych z pokładów kredowych trzecio i czwartorzędowych.
Pobór wód obecnie odbywa się z dziewięciu studni o głębokości 50 – 110 metrów. System studni zgrupowany jest w dwóch ujęciach wody „Łabuńka” i „Czarny Potok”. Woda z ujęcia „Czarny Potok” podawana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej, natomiast z ujęcia „Łabuńka” poddawana jest procesowi odżelaziania na Stacji Uzdatniania Wody.

Regularne nawadnianie się, to konieczność. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, zaleca by dorośli mężczyźni pili ok. 3 litrów, a kobiety ok. 2 litry wody dziennie. Badania udowodniły, że spożywanie wody bardzo dobrze działa na koncentrację i zdolność zapamiętywania. Wyeliminowanie z diety słodkich napojów i zastąpienie ich wodą, pozytywnie wpłynie na sylwetkę człowieka.

Dzień Wody to dobra okazja, by zastanowić się czy każdy z nas nie zużywa zbyt dużo wody. A czy Ty oszczędzasz wodę?

Świętuj z nami 22 marca- Oszczędzaj wodę