Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
  • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
  • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
  • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
  • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
  • Zakład Usług Komunalnych
  • iBOK - PGK Zamość
  • BIP - PGK Zamość
  • Facebook

Zwiększenie dofinansowania dla Projektu

W dniu 30 maja 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, zwiększający dofinansowanie Projektu o kwotę 7.618.150,68 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 40.867.978,73 zł.

Zwiększenie kwoty dofinansowania jest rezultatem akceptacji Ministerstwa Środowiska wniosku PGK Sp. z o.o. popartego analizą wartości wynikających z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na realizację Projektu i wniosku na rozszerzenie zakresu Projektu o zakup: rozrywarek do worków (2 szt.), sita mobilnego obrotowego, przenośników w ciągu technologicznym (2 szt.) oraz pras hydraulicznych (2 szt.).

Całkowita wartość Projektu wynosi 64.629.938,41 zł brutto i wzrosła o 13.516.709,99 zł brutto w stosunku do planowanej wartości Projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość