Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Infrastruktury Sieciowej - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook
 • Logo Unia Europejska
 • Zmiana kontrastu
 • Zmiana wielkości czcionki

Wniosek o dofinansowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu przyjęty

Pismem z 17 czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie powiadomił nas o ostatecznym przyjęciu wniosku, po jego uzupełnieniu i odniesieniu się beneficjenta (PGK Spółka z o.o. w Zamościu) do uwag Grupy Ekspertów zawartych w potwierdzeniu o dofinansowaniu.

Tym samym, z sukcesem zakończył się dla przedsiębiorstwa jak i dla mieszkańców, którzy jako beneficjenci ostateczni będą korzystali z Zakładu, konkurs o uzyskanie dofinansowania na realizację tego tak bardzo potrzebnego nam wszystkim Projektu. Po ocenach wniosku przez ekspertów na poszczególnych etapach, po jego uzupełnieniach, wyjaśnieniach, odpowiedziach na pytania i uwagi, przyjął on treść zgodną z wymaganiami Rady (WE). „Z marszu” przystępujemy do wspólnej, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, pracy przy uzgadnianiu warunków umownych o dofinansowanie projektu. Ogłaszanie przetargów na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, na zaprojektowanie i wybudowanie Zakładu oraz na promocję Projektu to bieżące zadania dla Jednostki Realizującej Projekt. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie na naszej stronie internetowej odrębnej zakładki dotyczącej Projektu. Tam będziemy informowali o bieżących sprawach, istotnych wydarzeniach dla Projektu a także przybliżymy wszystkim sam Projekt, jego technologię, obiekty i wkomponowanie w środowisko i rzeczywistość społeczno-gospodarczą naszego regionu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość