Realizacja Projektu rozpoczęta

realizację projektu. Nie jest to co prawda przysłowiowe „wbicie łopaty” na placu budowy, ale wszczęcie postępowania przetargowego jest początkiem przygotowania organizacji budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu.

13 lipca do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zostało przesłane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. Ogłoszenie ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17 lipca (Nr S137) pod pozycją 210917. Składanie ofert na pełnienie tej usługi przewidziano do 24 sierpnia br.

Kim jest Inżynier Kontraktu i jaka jest jego rola? Jest to zazwyczaj firma (podmiot prawny), ale zdarzają się także osoby fizyczne, której zadaniem jest nadzorowanie budowy – sprawdzanie czy użyte materiały są prawidłowe, czy prace wykonywane są poprawnie, czy wyniki wykonywanych próby są prawidłowe, jednym słowem – pilnuje jakości wykonywanych robót. Te obowiązki, wynikające z Prawa budowlanego, stanowią zasadniczą część usług Inżyniera Kontraktu. Ponadto, Inżynier sprawdza i zatwierdza „przerób” wykonawcy i raporty z wykonywania, wspiera wykonawcę w organizacji budowy i przy rozwiązywaniu problemów w jej trakcie, sprawdza także jak wykonawca wywiązuje się ze wszystkich postanowień umownych. Zadaniem Inżyniera jest także rozstrzyganie kwestii spornych między wykonawcą i zamawiającym, które mogą powstać w trakcie realizacji. Jeżeli zadanie jest realizowane przez wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, Inżynier sprawdza i zatwierdza wszystkie projekty budowlane. W takiej właśnie formule będzie budowany RZZO w Dębowcu. Dla zamawiającego, który nie posiada własnych służb wyspecjalizowanych w realizacji inwestycji, zatrudnienie Inżyniera Kontraktu jest optymalnym rozwiązaniem. Inżynier działa za zamawiającego i w jego imieniu.

Przy realizacji RZZO w Dębowcu Inżynier będzie także uczestniczył w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Jego zadaniem będzie również przygotowanie procedur i wzorów dokumentów, które będą używane w trakcie budowy, a że jest to zadanie dofinansowywane ze środków unijnych to te dokumenty będą odpowiednio oznakowane.

Postępowanie na wyłonienie Inżyniera Kontraktu tak naprawdę rozpoczyna intensywny okres przygotowania do fizycznej realizacji naszego Projektu. O następnych naszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informowali w Aktualnościach Projektu. Zapraszamy do ponownych wizyt na tej stronie.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość