Podpisanie umowy na Promocję Projektu RZZO w Dębowcu

W dniu 22 września 2010 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu, została podpisana Umowa na promocję Projektu: „Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu” pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a Panem Sławomirem Białasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Telewizja Internetowa Zamość VIDEO-COM Sławomir Białas z siedzibą w Zamościu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 10.

Umowę ze strony Beneficjenta (PGK Sp. z o.o.) podpisał Prezes Zarządu – Pan Franciszek Josik, ze strony Wykonawcy – Pan Sławomir Białas.

Podpisanie umowy na Promocję Projektu RZZO w Dębowcu Podpisanie umowy na Promocję Projektu RZZO w Dębowcu

Jest to pierwsza podpisana umowa (z trzech planowanych: na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, na projektowanie i budowę RZZO w Dębowcu i na Promocję) dotycząca realizacji Projektu. W ramach Umowy Telewizja Internetowa Zamość VIDEO-COM Sławomir Białas będzie prowadziła działania edukacyjno-informacyjne oraz promocyjne związane z realizacją Projektu RZZO w Dębowcu. Działania te będą miały na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Zamojszczyzny w zakresie:

 • udziału Unii Europejskiej w finansowaniu działań związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami,
 • założeń Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 • kształtowania kultury ekologicznej,
 • możliwych działań na rzecz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Skierowane będą do ogółu mieszkańców oraz do instytucji publicznych jednostek administracyjnych objętych Projektem i tworzących Region Zamość gospodarki odpadami. Dla przypomnienia Region Zamość gospodarki odpadami to: miasto Zamość i 13 gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość.

Skromnie zaplanowany budżet pozwoli nam na wykonanie:

 • tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej,
 • ulotek informacyjnych o Projekcie i gospodarce odpadami,
 • elementów prezentacyjnych (wystawowych), na których będziemy przedstawiali zagadnienia gospodarki odpadami, elementy Projektu i przebieg jego realizacji. Prezentacja będzie stale
 • dostępna w holu siedziby przedsiębiorstwa,
 • publikacji w prasie lokalnej artykułów promujących środki unijne, Projekt i prawidłowe postępowanie z odpadami,
 • filmu i broszury o gospodarce odpadami, dofinansowaniach unijnych w realizacjach inwestycji, realizacji Projektu i jego znaczenia dla regionu,
 • gadżetów upamiętniających Projekt.

Wszystkie informacje zawarte w planowanych elementach edukacyjno-informacyjnych i promocyjnych będą dostępne także na stronie internetowej Projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość