Dofinansowanie Projektu stało się faktem

Dofinansowanie Projektu RZZO w Dębowcu

26 lipca, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu. Tym samym zakończyliśmy ośmiomiesięczne (biorąc pod uwagę tylko ostatni – skuteczny dla nas konkurs) starania o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Po uzyskaniu potwierdzenia o dofinansowaniu i ostatecznym przyjęciu wniosku o dofinansowanie Projektu (o czym informowaliśmy w Aktualnościach) rozpoczęliśmy prace nad ostatecznym kształtem umowy o dofinansowanie. Ponad miesiąc kompletowaliśmy potrzebne dokumenty i ustalaliśmy harmonogram realizacji projektu wraz z jego finansowaniem i źródłami tego finansowania. Przy braku realnego harmonogramu realizacji poszczególnych obiektów (przetarg na wykonanie jest dopiero planowany) i tylko ogólnych ramach czasowych realizacji Projektu, stworzenie logicznego miesięcznego harmonogramu rzeczowego i finansowego oraz zaplanowanie finasowania z różnych źródeł z podziałem na rodzaje kosztów w poszczególnych kontraktach i zadaniach stanowiło dla nas poważne wyzwanie. Trochę podpowiedzi od Instytucji Wdrażającej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, za co w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania, i cała inżyniera finansowania została „zapięta”.

Dofinansowanie Projektu RZZO w Dębowcu

Całkowita wartość Projektu brutto (wszystkie kontrakty, opłaty, rezerwa na „wydatki nieprzewidziane”) to 51.113.228,42 złotych. Dofinansowanie Projektu ze środków unijnych jest przewidziane na 33.249.828,05 złotych. Takie są „dane finansowe” podpisanej umowy o dofinansowanie.

Podpisanie umowy miało „roboczy charakter”, bez udziału mediów, ale zostało przez obie strony uwiecznione na zdjęciach, z których dwa prezentujemy poniżej. Przed obiektywami aparatów fotograficznych umowę podpisali: ze strony WFOŚiGW w Lublinie (Instytucji Wdrażającej) – Wiceprezes Jerzy Kuliński, a ze strony PGK Sp. z o.o. w Zamościu (Beneficjenta) – Prezes Franciszek Josik.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - RZZO w Dębowcu - PGK Zamość