Stanowisko Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu

Stanowisko Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi sytuacji w Przedsiębiorstwie.
Skan pisma.

Zapis wideo.